top of page

Haal je adem door je neus of mond?Mensen die ademhalen door de mond krijgen minder zuurstof binnen!

Kate laat met haar mooie brede glimlach minstens 12 tanden en kiezen zien. William scoort met de helft minder goed. Van volwassenen met een goed zichtbaar en regelmatig gebit is het niet onredelijk aan te nemen dat ze al vanaf kind af aan door de neus ademen.

ADEM DOOR DE NEUS - Dan krijg je niet alleen meer zuurstof binnen -

Ook het gezicht kan zich optimaal ontwikkelen en is er ruimte voor het gebit


Mensen die door hun mond ademhalen krijgen circa 60% minder zuurstof binnen dan mensen die door hun neus ademhalen. Mond ademen heeft ook effect op de ontwikkeling van de bovenste luchtweg. Doordat de onder- en bovenkaak meer naar achter liggen, wordt de luchtweg smaller


Maar het ademen door de mond zorgt ook voor een lage tongligging. En die tong hoort tegen het gehemelte aan geplakt te zijn.

 • Met de juiste tonghouding houd je je bovenkaak breed, ontwikkelt de kin zich volledig, kan het gezicht optimaal ontwikkelen èn is er ruimte voor het gebit


De mondademhaling heeft alleen maar nadelen

 • Lucht wordt niet gefilterd, waardoor de kans groter is op infecties van de luchtwegen.

 • De tong- en andere spieren in en rond de mond worden verkeerd gebruikt, waardoor een foute slik kan ontstaan en het op lange termijn invloed heeft op de stand van het gebit.

 • Droge mond doordat de lucht direct de mond binnenkomt.

 • Kost minder inspanning en daardoor worden de mond spieren lui. Kans op hangende mond en voorover gebogen houding om genoeg lucht binnen te krijgen.

 • Geen slijmafvoer uit de neus, waardoor grotere kans (chronische) neusverstopping of neusontsteking.

 • Lucht wordt niet verwarmd en de koude lucht slaat op je longen, waardoor je sneller ziek bent of verkouden.

 • Men slikt minder snel, waardoor je kan gaan kwijlen. Hierdoor minder speeksel in de mond en een grotere kans op tandbederf.


Er zijn vele factoren die ons zuurstofniveau nadelig beïnvloeden

ADEM DOOR DE NEUS is gezonder dan door de mond

Mensen die door de mond ademen krijgen minder zuurstof binnen. Dat komt doordat de kooldioxide verhouding beter is bij mensen die door de neus ademhalen, dan bij mensen die door de mond ademen.


Dit betekent dat we kritisch moeten zijn op het moment dat er scheve tanden ontstaan bij onze kinderen. Scheve tanden zijn slechts een symptoom van onderliggende medische problemen. Heeft jouw kind behalve scheve tanden ook een of meerdere van onderstaande problemen?

 • Luchtwegproblemen

 • Snurken

 • Terugkerende oorontstekingen

 • Vaak een open mond

 • Slissen/lispelen (praten met de tong tussen de tanden)

Zorg dan dat deze problemen worden opgelost door een juiste ademhaling, een juiste slikbeweging en een juiste tongpositie in rust. Want met alleen een beugel om scheve tanden recht te zetten ben je er niet.


Neus-ademen is dus van wezenlijk belang voor een optimale gezondheid

De kooldioxide verhouding is beter en zorgt voor het optimale zuurstoftransport in het lichaam

10 voordelen van neusademhaling

1. Lucht dringt dieper door tot in de onderste lobben van de longen 2. Buikademhaling is meer vanzelfsprekend als je door je neus ademt 3. Onze neus verwarmt de ingeademde lucht 4. Onze neus zorgt ervoor dat de lucht die inademen, vochtig gemaakt wordt 5. De neus filtert de onzuivere lucht door de neushaartjes 6. Als je door je neus ademt, ga je beter ruiken ​7. Neusademhaling is van belang voor gezonde tanden (mondademhaling impliceert verzuring van onze tanden door te vaak een droge mond te hebben) 8. Als je door je neus ademt, houdt dit beter je sinussen open 9. vergemakkelijkt de productie van NO (stikstofoxide). Een stof die zorgt voor het opengaan van onze aders en bloedvaten 10. Het is tenslotte moeilijker om te gaan hyperventileren als je door je neus ademt.

De neusademhaling kun je leren, het heeft alleen voordelen

TIP : de Buteyko ademmethode als alternatieve aanpak bij o.a. astma, hyperventilatie en stressklachtenHet doel van de Buteyko-methode is het herstellen van de neusademhaling en normale functionele adempatronen. Dit bereik je met ademhalingsoefeningen waarbij je net iets minder lucht inademt zodat je een lichte luchthonger creëert. De bedoeling is dat kooldioxide (CO2) in het bloed wat stijgt. Door vaker de oefeningen te doen went je lichaam daaraan. En daardoor adem je steeds makkelijker, verbetert de bloedsomloop en krijgen lichaamscellen meer zuurstof.


De Oekraïense arts dr. Konstantin Buteyko ontdekte in de jaren ’50 hoe nauw de ademhaling verbonden is met ziekte en gezondheid.


Wie moeilijk ademt doet dat vaak hoog in de borst en veel door de mond. Hierdoor ontstaan gevoelens van benauwdheid, snel kortademig zijn of vaak moeten geeuwen of zuchten.


Buteyko ontwikkelde een methode om een ontregelde adempatroon te herstellen. Dat begin met continu door de neus te ademen en oefeningen doen waarmee de ademhaling licht, regelmatig en moeiteloos wordt.

bottom of page