Vaak gestelde vragen over ontstekingsremmende zuurstoftherapie 
Exercise with Oxygen Therapy

EWOT

Corpusair zuurstoftraining EWOT
Versterk je immuunsysteem met zuurstofth

Vaak gestelde vragen

Vragen algemeen

Kan zuurstoftherapie EWOT ziektes genezen


Zuurstoftherapie EWOT is geen ziektespecifieke therapie. Vanwege de effecten op de doorbloeding, de zuurstoftoevoer en de resulterende verbetering in de levering aan en afvoer vanuit de lichaamscellen, kunnen deze cellen opnieuw grotere hoeveelheden energie produceren en leveren. Zodat zij hun taak (productie) met hernieuwde kracht kunnen hervatten. Dit betekent dat het lichaam zichzelf helpt en genezing kan bevorderen.
Waarom kan ontstekingsremmende zuurstoftherapie gebruikt worden in geval ziekte


De extra zuurstof wordt opgelost in het bloedplasma en zo alle uithoeken van het lichaam bereikt. Door middel van hyperoxygenatie via hyperbare kamers of ontstekingsremmende zuurstoftherapie wordt zuurstof opgelost in he bloedserum en komt er zuurstof in delen van het lichaam die anders nooit zuurstof zouden krijgen. De zuurstoftherapie heeft een ongekende geneeskrachtige werking omdat de grote hoeveelheden zuurstof de ontstekingen afremmen in de haarvaten, die de zuurstoftoevoer naar de weefsels belemmert. Doordat meer zuurstof doordringt tot gebieden met zuurstofgebrek kunnen veel voorkomende kwalen worden verlicht. Als het lichaam meer zuurstof heeft verlopen tal van zuurstof afhankelijke processen beter. Observatie studies bevestigen bovendien dat zuurstoftherapie als ondersteunende behandeling kan bijdragen tot het succes van traditionele medische behandelmethoden. Dit betreft ondermeer de therapie bij wondgenezingsstoornissen en fibromyalgie.
Wanneer mag zuurstoftherapie niet of in overleg met de arts?


Normaal gesproken ga je sneller of langzamer ademhalen aan de hand van je koolstofdioxide contratie in je bloed. Maar het is goed om te realiseren dat er ook mensen zijn, hypercapniepatiënten, die een zeer hoge concentratie kooldioxide in het bloed hebben waardoor hun ademhaling niet wordt gereguleerd door de kooldioxideconcentratie maar juist door de zuurstofconcentratie. Dit zijn vaak mensen met COPD, zij zijn afhankelijk van hun "hypoxic drive". Deze mensen moeten wat voorzichtiger omgaan met de zuurstoftherapie en vooraf even overleggen met hun behandelend arts. Twijfelt u aan de therapie, of is voor u niet duidelijk waar uw klachten vandaan komen, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Kan een ziekte verslechteren ondanks de toepassing van zuurstoftherapie


Een ziek lichaam kan vaak niet efficiënt gebruik maken van zuurstof, omdat er dan meestal niet voldoende biologische dragers (mineralen, voedingsstoffen en bloedfactoren) beschikbaar zijn vanwege een gebrekkige voedselvoorziening. Om de weefsels optimaal van zuurstof te kunnen voorzien moet het lichaam ook goed van water zijn voorzien. De meeste mensen drinken niet genoeg water en krijgen daardoor ook een zuurstofgebrek. De ontstekingsremmende zuurstoftherapie ondersteunt de zelfregulering en zelfgenezing van het lichaam. Dit is alleen mogelijk als alle andere stoffen die het menselijk lichaam nodig heeft, in voldoende mate aanwezig zijn (voedingsstoffen, vitamines, mineralen, sporenelementen etc.). Als dergelijke stoffen in onvoldoende mate aanwezig zijn,kunnen er deficiëntieverschijnselen optreden (magnesiumtekort bijvoorbeeld kan leiden tot kramp in de kuiten). Dergelijke tekorten kunnen natuurlijk niet door EWOT worden verholpen. Als het organisme wordt belast met gifstoffen (zuren, zware metalen) kan dit resulteren in uitscheidingsreacties. Daarom moet uitscheiding van dergelijke stoffen altiid worden ondersteund met het drinken van voldoende koolzuurarm water. Dit is geen reden om de therapie te staken, maar is bewijs van een positief effect.
Waarom wordt EWOT ook toegepast als het bloed al verzadigd is met zuurstof


Als de zuurstofdruk daalt als je ouder wordt, kan het zuurstofvolume gelijk blijven, maar je kunt toch een zuurstofgebrek hebben, omdat er niet genoeg druk is om het volume in de cellen op het juiste peil te brengen voor gebruik. Het probleem is niet onvoldoende zuurstof in het bloed maar onvoldoende zuurstof in de cellen. Het lichaam kan namelijk minder goed zuurstof naar de cellen overbrengen naarmate we ouder worden. Deze overdracht van zuurstof van het bloed naar de cellen is misschien wel de belangrijkste onderliggende factor of we al of niet gezond zijn. Hoe beschadigder het overdrachtsmechanisme raakt, des te groter is de kans dat we ziek worden. De ontstekingsremmende zuurstoftherapie is een doorbraak, omdat de druk in de aderen weer op een jeugdig niveau wordt gebracht. En wat even belangrijk is, het effect is langdurig.
Waarom wordt zuurstoftherapie steeds vaker aanbevolen door artsen


 • Omdat het zich richt op een van de belangrijkste oorzaken voor ziektes (hypoxie en gebrek aan energie) en behandelingsgerelateerde effecten laat zien (verbeterde kwaliteit van leven, prestaties)
 • Omdat het veel inherente zelfregulerende mechanismen ondersteunt (dus een breed spectrum).
 • Omdat er tijdens langdurig gebruik geen gevaarlijke bijwerkingen zijn waargenomen
 • Omdat het kan worden toegepast om de prestaties te verbeteren voor een snellere regeneratie voor fysieke en/of mentale stress, verlichting van aandoeningen of voor snellere wond-en botgenezing.
 • Omdat het eenvoudig kan worden gecombineerd met andere behandelmethoden. Het kan de effecten van geneesmiddelen versterken
 • Omdat het vaak effectief kan zijn wanneer conventionele behandelingen niet langer resultaat hebben.
 • Omdat de effectiviteit ervan wetenschappelijk is aangetoond.
 • Omdat de werkingsmechanismen praktisch en theoretisch onderbouwd zijn en na vele jaren van praktische toepassing zijn bewezen.
 • Het is evenzo geschikt voor zelfstandig gebruik door de medische professional als voor de eindgebruiker thuis.
 • De ontstekingsremmende zuurstoftherapie is een therapie die rechtstreeks van invloed is op een beperkte zuurstofoverdracht en ontstekingen zonder door deze aandoeiningen te worden beperkt.
Waarom hoor je weinig over de geneeskracht van zuurstof en waarom hoor je meer over hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) en minder over EWOT


Doordat zuurstof zo gemakkelijk beschikbaar is, iets waarvoor geen patent kan worden verkregen, bestaat er weinig commerciële belangstelling voor en wordt er weinig geïnvesteerd in grootschalige klinische onderzoeken naar zuurstof als medicijn. Als iemand wil uitvinden of een stortvloed van zuurstof - het meest fundamentele element van het leven waar we geen moment buiten kunnen - gunstig werkt op het behouden en verbeteren van de gezondheid, moet hij dat zelf ervaren. Maar alle logica en en medische wetenschap en onderzoek duiden al op de geldigheid van zo´n benadering. Hyperbare zuurstoftherapie vormt een uitzondering en is commercieel aantrekkellijk omdat deze therapie alleen onder toezicht van een arts mag worden uitgevoerd en vanuit de basis zorgverzekering wordt vergoed. Met EWOT kan hetzelfde worden bereikt als met HBOT, en nog veel meer. EWOT is daarbij niet kostbaar, niet belastend, kost weinig tijd èn haalt de zuurstofdrempel waarop een ruim, diepgaand en snel ontststekingsremmend effect kan worden bereikt. HBOT is echter aan te bevelen voor mensen die geen EWOT kunnen doen.

ZUURSTOFTHERAPIE EWOT

Wat is de oorsprong van EWOT


EWOT of Exercise with Oxygen Therapy, in het Nederlands Oefening met zuurstotfherapie, is uitgevonden door professor Manfred von Ardenne (1907-1997) een Duitse onderzoeker, toegepast natuurkundige en uitvinder. Het daadwerkelijk gebruik van zuurstof tijdens inspanning dateert van eind jaren 60 toen professor Von Ardenne de " Oxygen Multistep Therapie" ontwikkellde. Het is gebaseerd op de erkenning dat veel ziekten, zoals hart- en vaatziekten, kanker, stoornissen in de bloedsomloop, cognitieve functiestoornissen en zelfs sommige psychische aandoeningen, in verband kunnen worden gebracht met zuurstoftekort. Wat betekent dat zuurstoftherapie, met meer zuurstof in het lichaam, helpt bij de behandeling van ziekten en het verbeteren van de gezondheid. Tijdens de EWOT wordt een hoger zuurstofniveau ingeademd om daarmee de hoeveelheid zuurstof in het bloedplasma te verhogen.
Wat is de impact van EWOT op de microcirculatie /haarvaten


De impact van de verhoogde bloedoxygenatie is hernieuwde verwijding van de capillairen welke vernauwd zijn door zuurstoftekort veroorzaakt door stress, toxines, ziekte, ouderdom en andere oorzaken. Wanneer EWOT corrcect wordt uitgevoerd kan al veel verbetering worden bereikt met een oefening van slechts 15 minuten, een paar keer per week.
Wat zijn de voordelen van EWOT


Dr.von Ardenne ontdekte dat met EWOT de verminderde microcirculatie van bloed van het endotheel en de haarvaten wordt hersteld.

 • Verhoogde zuurstof in het bloed en verbeterde zuurstofbenutting van de weefsels verwijdt de haarvaten opnieuw en lost ontsteking op.
 • De verhoogde oxygenatie van de cellen verhoogt ook de cellulaire ATP (cellulaire energie). Deze toename van het energieniveau van het lichaam stimuleert het immuunsysteem,bevordert de gezondheid en versnelt genezing.
Wat zijn de indicaties /toepassingsgebieden van EWOT


Von Ardenne heeft met EWOT het volgende gedemonstreerd:

 • Vermindert systemische ontsteking;
 • Ondersteunt het lichaam bij oncologische problemen;
 • Verhoogt het immuunsysteem;
 • Verhoogt de energie;
 • Ondersteunt bij gewichtsverlies en helpt het lichaam om vet te verbranden;
 • Heeft een anti-verouderingseffect op het lichaam door verbetering van het celmetabolisme
 • Ontzuurt het lichaam en verbetert de alkaliteit;
 • Verhoogt de bloedsomloop;
 • Verbetert atletische prestaties.
Wat doet EWOT in je lichaam


Het verhogen van de hoeveelheid (%) zuurstof in onze longen verhoogt de PAO2 (de druk van zuurstof in de longblaasjes van de longen) waardoor meer zuurstof wordt gedwongen om over te gaan naar het bloed. Zuurstof dat niet meer in de rode bloedcellen kan worden opgenomen dringt door in het bloedserum.

 • Het is deze bloedserumzuurstof die een groot deel van de voordelen van EWOT levert.
Oefening verhoogt de arteriële druk van zuurstof, PAO2, door de acties van verhoogde ademhaling, verhoogde hartslag en de verhoogde bloedcirculatie als gevolg daarvan. (In het onderzoek van Von Ardenne hadden arbeidsongeschikte patiënten hun hartslag en ademhalingsfrequentie kunstmatig verhoogd, om PAO2 te verhogen). Deze toename in PAO2 verbetert de mate van cellulaire opname van zuurstof aanzienlijk. Het is bekend dat bewegen goed is voor de gezondheid, In de tijd dat men nog lichamelijke arbeid verrichtte, waren er in het algemeen veel minder degeneratieve gezondheidsproblemen. Naarmate we minder bewegen nemen de problemen toe. Er is een directe relatie tussen bewegen en de opname van zuurstof in de weefsels en een directe relatie tussen dite betere gebruik van zuurstof en onze gezondheid.
 • Door het toevoegen van een hogere PAO2 (alveolaire O2-druk) komt meer 02 beschikbaar via het serum naar de weefsels, en dit is waar het onderzoek van Von Ardenne om draait.
Voor wie is EWOT geschikt


Een van de verrassende resultaten van lichaamsbeweging met zuurstof is dat bijna iedereen die in staat is om te bewegen er lichamelijk voordeel van kan hebben - ongeacht of iemand jong of oud is, ziek of in goede gezondheid. EWOT helpt mensen met gezondheidsproblemen op weg naar herstel door oxygenatie van het lichaam op cellulair niveau waardoor hun lichaam efficiënter presteert. Voor mensen van middelbare leeftijd en daarboven biedt EWOT de anti-verouderingsvoordelen die het eerst door Von Ardenne zijn beschreven. Slechte cellulaire oxygenatie leidt tot cellulaire veroudering. Von Ardenne had slehcts één sessie nodig om te ontdekken dat het gebruik van EWOT zorgt voor een omkeer van de aan leeftijd gerelateerde zwelling in de haarvaten die leidt tot afnemende circulatie en cellulaire oxygenatie. Het omkeren van dit verouderingsproces geeft een verbetering in zowel het metabolisme als het energiegebruik. Voor atleten en gezondheidsbewuste mensen kan EWOT een mogelijkheid zijn om atletische vaardigheden te verbeteren, een voorsprong op de concurrentie te krijgen enprestaties naar een ander niveau te tillen. Enkele voorbeelden waarbij EWOT effectief is gebleken: - chronische vermoeidheid - extreme vermoeidheid - chronische spierpijn - fibromyalgie - polymyalgia rheumatica (PMR)
Kan een persoon met astma de EWOT-methode toepassen


Ja, het is raadzaam om tijdens de 1e sessie naast de persoon te blijven en de persoon zal heel langzaam moeten lopen of fietsen om geen astma-aanval te veroozaken die verband houdt met de inspanning. De duur van de eerste sessie moet korter zijn (7 tot 10 minuten) daarna kan deze geleidelijk worden verhoogd, afhankelijk van de mogelijkheden van de persoon, om de maximale 15 minuten per sessie te bereiken.
Wat is EWOT


EWOT of Exercise with Oxygen Therapy, is lichaamsbeweging met zuurstoftherapie en betekent dat u tijdens het sporten hogere zuurstofnievaus inademt. U kunt een home-trainer, loopband, elliptische trainer, stepboard, roeier en dergelijke gebruiken. Tijdens de EWOT wordt een hoger zuurstofniveau ingeademd om daarmee de hoeveelheid zuurstof in het bloedplasma en weefselvloeistoffen te verhiogen.
Is er een minimum of maximum frequentie voor EWOT


Nee, zuurstoftherapie kan elke dag tot 2 x per dag worden beoefend. Let op: bij een persoon die in de stad woont, is het raadzaam om regelmatig ziuurstoftherapie te beoefenen omdat de luchtkwaliteit in de stad slecht is.
Waarom EWOT


Onder normale omstandigheden ademen we lucht in met ongeveer 21% zuurstof. Wanneer we lucht inademen met een hoger zuurstofcncentratie - hyperoxie - (tijdens EWOT is dat 90 - 95 % zuurstof). - merken we onmiddellijk een toename van kracht, uithoudingsvermogen en energie. Uit onderzoek is gebleken dat sporters met meer zuurstof meer kunnen, de lactaatspiegel in het bloed en hartslag lager houden dan bij normale zware training. Hyperoxie beinvloedt de afname van het gebruik van glycogeen in de spieren en als gevolg daarvan de verminderde productie van lactaat en secretie van adrenaline.

 • Een hoger zuurstofgehalte versnelt het herstel en vermindert vermoeidheid
 • EWOT - duwt zuurstof diep onder de huid in de spieren zonder de hulp van de longen of het hart.
 • Het kan ook verhogde vetverbranding en een verbeterd uithoudingsvermogen bewerkstelligen met een verminderde melkzuurporductie. Deze combinatie betekent betere vaardigheden, sneller herstel en minder ongemak na een trainiing.
Waarom duurt een EWOT sessie 15 minuten


Dit is de tijd die het lichaam nodig heeft om zich weer volledig op te laden met zuurstof.
Is er een risico op verslaving of gevaar voor de gezondheid.


Nee, zuurstof is een gas dat deel uitmaakt van de lucht die we inademen en is noodzakelijk voor het leven, essentieel voor de gezondheid en essentieel voor herstel bij ziekte. Zuurstoftherapie kan niet worden beschouwd als doping bij sporters, het is een natuurlijke methode te vergelijken met bergtraining.

 • Kan een persoon die een chemotherapie- of radiotherapiebehandeling ondergaat een zuurstoftherapiesessie uitvoeren? Ja, het is raadzaam om naast de behandeling ook zuurstoftherapie toe te passen om vermoeidheid te verminderen maar ook om genezing bij brandwonden tijdens radiotherapie te bevorderen.Studies tonen aan dat kankercellen sneller groeien bij een persoon met hypoxie (gebrek aan zuurstof). Kankercellen zijn gevoelig voor zuurstof, dus wanneer het lichaam rijk is aan zuurstof ontwikkelen dieze cellen zich moeilijker.
Wat is het EWOT protocol


De beste prestatie ondervindt u wanneer de EWOT Multistep Oxygenbag volledig is gevuld met zuurstof. Dit is voldoende om uw oefening van 15 minuten te voltooien.

 • De zuurstofconcentrator blijft in werking tijdens de oefening
 • Breng uw hartslag omhoog naar 100 -120 slagen per minuut en wissel het inspanningsrtime af.
 • 30 seconden inspanning (sprinter) 3 minuten in een normaal tempo. Herhaal dit gedurende 15 minuten.
ALS DE PERSOON EEN LAGE HARTSLAG HEET, WORDT AANBEVOLEN: dat de persoon voor de sessie een aantal oefeningen doet om de hartslagen tussen de 80 en 100 slagen per minuut te krijgen. Als de persoon een medische voorgeschiedenis heeft, moet de duur van de 1e sessie beperkt worden tot 10 minuten.
Welk effect heeft EWOT op prestaties en uithoudingsvermogen


Aangezien het lichaam sneller herstelt met regelmatige toepassing van EWOT, kunnen trainingseenheden worden verhoogd (in omvang en intensiteit). Het uithoudingsvermogen wordt dus verhoogd door frequentere en intensievere trainingen. Nog een voordeel is de verbetering van het immuunsysteem (minder trainingsafzeggingen, betere kwaliteit van trainingen) en het zuurstofgebruik door het optimaliseren van het metabolisme.
Hoe vaak moet je EWOT doen


Bij thuisgebruik met een eigen EWOT mulltstep systeem wordt aanbevolen om vanaf de 1e sessie (maximaal 15 minuten) een kuur van 4 sessie in vrij korte tijd te beoefenen (4 dagen achter elkaar) zodat het resultaat optimaal is. EWOT kan dagelijks ( tot 2 x per dag) worden beoefend. De aanbevolen frequentie hangt af van de leefsituatie (stress of mileiu invloeden), de leeftijd, de ernst en de ontwikkeling van de ziekte, de algemene gezondheidstoestand. Veel gebruikers melden al een verbetering van hun algemehe gezondheidstoestand, hun welbevinden en prestatievermogen bij circa 3 zuurstofsessies per week. Zuurstof is het belangrijkste supplement voor het lichaam. Een zuurstofrijk lichaam kan beter revalideren, regenereren en herstellen. Zuurstoftherapie kan daarom in grote mate bijdragen tot het succes van traditionel medische behandelingen. Dit betreft ondermeer de therapie bij diabetes, wondgenezingsstoornissen, pijntherapie, burn-out, perifeer arterieel vaatlijden.

EWOT & sport

Worden de prestaties van een sporter beter door EWOT


Ja, de toepassing van EWOT kan zorgen voor verbeterde prestaties. Dit komt door een verkorte hersteltijd, een verminderd risico op blessures en een energiebesparende warming-up. Dankziij het snellere herstel kan de training worden gewijzigd, waardoor de prestaties worden verbeterd. Voordelen van een hoger zuurstofniveau voor atleten:

 • vertraagt het begin van anaërobe fermentatie
 • verhoogt de hormoonproductie tot een evenwichtig, optimaal niveau
 • verhoogt de productie van ATP (adenosinetrifosfaat; de energie die door een organisme wordt gebruikt voor dagelijkse handelingen) - meer energie en sneller herstel - de versnelling van wondgenezing en het herstel van roofbouw en stress
 • vergroot de zuurstofvoorziening van weefsels
 • oxideert melkzuur en voorkomt ophoping; helpt spierpijn te voorkomen
 • voorkomt stress en spanning in spieren pezen; bouwt afweer op
 • vermindert zwelling, kneuzingen, pijjn van verwondingen en bespoedigt genezing
Als een sporter zijn metabolisme beïnvloedt met  zuurstoftherapie, geldt dat dan als doping


Nee, het metabolisme wordt alleen binnen de context van de bestaande fysieke voorwaarden geoptimaliseerd. Aangezien trainen met zuurstof enkel de natuurlijke lichaamsprocessen ondersteunt zonder toevoeging van extra middelen, wordt het niet als doping gezien. Verminderde bloedstroom door verzuring normaliseert sneller, afvalproducten worden sneller afgescheiden en beschadigde spiercellen worden sneller hersteld. Prestaties verbeteren in combinatie met een goede traiining.