Veel gestelde vragen over ontstekingsremmende zuurstoftherapie E.W.O.T.

Exercise With Oxygen Therapy

White on Transparent.png
Versterk je immuunsysteem met zuurstofth

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Hoe denken artsen over zuurstoftherapie?


Meer en meer artsen omarmen "integrale geneeskunde". Zuurstof is altijd al gebruikt om levens te redden en hyperbare zuurstoftherapie wordt al tientallen jaren ingezet om zuurstoftekort in beschadigd weefsel op te heffen, bijvoorbeeld na bestraling of bij diabetische voetwonden. Zuurstoftherapie kan voor alle gangbare geneeskundige methoden aanvullend worden ingezet. De werking en de geneeskrachtige eigenschappen van zuurstof is door tal van wetenschappelijke studies aangetoond. Ook de populariteit van zuurstof als verouderingsremmend middel neemt toe, en deze trend zal zich zeker voortzetten als het gemak en de voordelen van de ontstekingsremmende zuurstoftherapie bekender worden De voordelen zijn verbeterde celregeneratie, versterkt fysiek en neurologisch functioneren, geestelijke helderheid, verscherpte motorische vaardigheden, versneld postoperatief herstel en toegenomen afvoer van gifstoffen. Door tumoren te bombarderen met zuurstof verzwakken de kankercellen van binnenuit, waardoor ze veel ontvankelijker worden voor alle reguliere kankerbehandelingen.
Hoe kan de essentie van ontstekingsremmende zuurstoftherapie in het kort worden beschreven?


De zuurstoftherapie is geïndiceerd voor preventie en voor de verlichting van aandoeningen die worden veroorzaakt door, optreden in combinatie met of complicaties veroorzaken die verband houden met een verslechterde zuurstofvoorziening. Het doel van de ontstekingsremmende zuurstoftherapie is het onbeperkt inademen van hoog geconcentreerde zuurstof (gemiddeld 90 - 95%) zodat extra zuurstof - ook buiten rode bloedcellen om- opgelost kan worden in het bloedplasma en weefselvloeistoffen en naar diepere (hypoxische/zuurstofarme weefsels gedwongen wordt.
Kan zuurstoftherapie EWOT ziektes genezen?


Antwoord Zuurstoftherapie EWOT is geen ziektespecifieke therapie. Vanwege de effecten op de doorbloeding, de zuurstoftoevoer en de resulterende verbetering in de levering aan en afvoer vanuit de lichaamscellen, kunnen deze cellen opnieuw grotere hoeveelheden energie produceren en leveren. Zodat zij hun taak (productie) met hernieuwde kracht kunnen hervatten. Dit betekent dat het lichaam zichzelf helpt en genezing kan bevorderen.
Waarom kan ontstekingsremmende zuurstoftherapie gebruikt worden in geval ziekte?


Het effect van de zuurstoftherapie is dat de extra zuurstof wordt opgelost in het bloedplasma en zo  alle uithoeken van het lichaam bereikt. Door middel van hyperoxygenatie via hyperbare kamers of ontstekingsremmende zuurstoftherapie komt er zuurstof in delen van het lichaam die anders nooit zuurstof zouden krijgen. De zuurstoftherapie heeft een ongekende geneeskrachtige werking omdat de grote hoeveelheden zuurstof de ontstekingen afremmen in de haarvaten, die de zuurstoftoevoer naar de weefsels belemmert. Doordat meer zuurstof doordringt tot gebieden met zuurstofgebrek kunnen tal van veel voorkomende kwalen kunnen worden verlicht. Als het lichaam meer zuurstof heeft verlopen tal van zuurstof afhankelijke processen beter doordat de zuurstof rechtstreeks in het bloed, plasma en de cerebrospinale vloeistoffen wordt opgelost.
Wanneer mag zuurstoftherapie niet of in overleg met de arts?


Normaal gesproken ga je sneller of langzamer ademhalen aan de hand van je koolstofdioxide contratie in je bloed. Maar het is goed om te realiseren dat er ook mensen zijn, hypercapniepatiënten, die een zeer hoge concentratie kooldioxide in het bloed hebben waardoor hun ademhaling niet wordt gereguleerd door de kooldioxideconcentratie maar juist door de zuurstofconcentratie. Dit zijn vaak mensen met COPD, zij zijn afhankelijk van hun "hypoxic drive". Deze mensen moeten wat voorzichtiger omgaan met de zuurstoftherapie en vooraf even overleggen met hun behandelend arts. Twijfelt u aan de therapie, of is voor u niet duidelijk waar uw klachten vandaan komen, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Kan een ziekte verslechteren ondanks de toepassing van zuurstoftherapie?


De ontstekingsremmende zuurstoftherapie ondersteunt de zelfregulering en zelfgenezing van het lichaam. Dit is alleen mogelijk als alle andere stoffen die het menselijk lichaam nodig heeft, in voldoende mate aanwezig zijn (voedingsstoffen, vitamines, mineralen, sporenelementen etc.). Als dergelijke stoffen in onvoldoende mate aanwezig zijn,kunnen er deficiëntieverschijnselen optreden (magnesiumtekort bijvoorbeeld kan leiden tot kramp in de kuiten). Dergelijke tekorten kunnen natuurlijk niet door EWOT worden verholpen. Als het organisme wordt belast met gifstoffen (zuren, zware metalen) kan dit resulteren in uitscheidingsreacties. Daaromm moet uitscheiding van dergelijke stoffen altiid worden ondersteund met het drinken van voldoende koolzuurarm water. Dit si geen reden om de therapie te staken, maar is bewijs van een positief effect.