Toepassingsgebieden       Overzicht      Behandeling       Preventie     Betere prestaties

EWOT zuurstoftherapie ondersteunt herstel corona, corpusair.nl.

Zuustoftherapie krachtige ondersteuning herstel corona

zuurstoftherapie voor preventie en herstel

C - SUPPORT

Zuurstoftherapie Corona - Support / Corpusair.nl.
White on Transparent.png

Long covid:

artsen staan nog voor een raadsel

De grootste groep is tussen 20 en 60 jaar, binnen de werkzame leeftijd dus, die digitaal vaardig zijn, autochtoon en hoog opgeleid. Vrijwel niemand heeft in ziekenhuis of op de ic gelegen. Driekwart is vrouw, wat deels te maken lijkt te hebben met het feit dat een substantieel deel zorgmedewerker is. Van de totale groep respondenten is slechts 43 procent positief getest op corona en de rest heeft dus een vermoedelijke diagnose op ­geleide van het beeld, wat soms problemen geeft inzake erkenning en herkenning van de klachten. 

BRON: MEDISCH CONTACT

LEES VERDER

beklemtoonde Vrouw

Tienduizenden mensen kampen maanden na hun besmetting nog altijd met zware klachten

Klachten die bij deze groep veel voorkomen zijn onder andere ernstige vermoeidheid, benauwdheid, pijnklachten van de borstkas en hartkloppingen. Daarnaast zijn er vaak hoofdpijnklachten en concentratieproblemen. Waarom een COVID-19 infectie zoveel verschillende klachten geeft is nog niet duidelijk. Er wordt momenteel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Image by Kyle Glenn

Zuurstoftherapie

als C -SUPPORT? 

Traplopen, boodschappen doen of aankleden,
een lastige klus

Voor ex-corona patiënten die hun basiscondi­tie kwijt zijn, worden normale inspannin­gen topsport.

Ook van een rustige training bij de fysio of het revalidatiecentrum ligt men vaak nog twee dagen op ´apegapen´.

 

Trainen met extra zuurstof geeft je dan net de steun die nodig is om te kunnen starten en ook om door te gaan. Maar er zijn veel meer voordelen.  

Door de afgifte te verbeteren van de belangrijkste stof voor instandhouding en herstel van weefsel, is het lichaam veel beter in staat welk probleem van long-covid dan ook te verhelpen.

 

De chemische reacties in ons lichaam worden ´opgestookt´. Slapen gaat beter. We voelen ons beter, ons lichaam is gezonder en we denken helderder vanwege de toegenomen zuurstofvoorziening.

zuurstoftherapie versterkt weerstand en versnelt herstel na corona.
behandelen long covidklachten met zuurstoftherapie EWOT van Corpusair.nl.
Immuunsysteem versterken met zuurstoftherapie EWOT, Corpusair.nl.

ADEM HET ZUURSTOF

VOORDEEL  

Zuurstoftherapie ondersteunt gezondheid

Bevordert genezing

Door de toevoer te verbeteren van zuurstof - de belangrijkste stof voor het levensbehoud en herstel van weefsels - is ons lichaam veel beter in staat problemen te verhelpen.

IMG_4369.PNG
COVID-19 Associated Syndrome (CAS)
Risicogroepen corona houden niet altijd klachten.
“Waarom de één wel en de ander niet?
De risicogroepen zijn wel duidelijk, maar toch zijn er relatief jonge mensen die ernstig ziek worden. Je begrijpt dat niet, daar moet
een verklaring voor zijn.

" Je vindt vaak niks bijzonders als iemand met klachten bij je komt" Longarts Bram van den Borst Radboudumc

coronapatient gebaat bij zuurstoftherapie, corpusair.nl.

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de continue stroom aan patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het duidelijk dat een nieuwe groep patiënten is ontstaan; mensen die van COVID-19 hersteld zijn, maar waarschijnlijk blijvende longschade en andere fysieke en psychische problemen houden.

 

Deze nieuwe ‘ziekte’ noemt men vooralsnog pragmatisch COVID-19 Associated Syndrome (CAS). Op dit moment weet men nog niet of CAS een apart ‘ziektebeeld’ is, welk klachten patiënten precies ondervinden, wat daarvan exact de oorzaak is en hoe patiënten het best behandeld en begeleid kunnen worden. Veel kennis en evidence ontbreekt op dit moment.

 

Daarom spreekt men niet van een ziekte (disease), maar van een ‘syndroom’ (het gezamenlijk voorkomen van bepaalde symptomen).

COVID-19 Associated Syndrome (CAS)

is de verzamelnaam voor aanhoudende c.q. chronische symptomen en klachten die, in aansluiting op en waarschijnlijk veroorzaakt worden door COVID-19, mogelijk voor langere tijd resteren nadat iemand de primaire infectie heeft doorgemaakt. 

 

Omdat de aard van de restschade en de ernst en frequentie van klachten sterk kunnen verschillen, is het gebruik van de term ‘CAS’ nog niet eenduidig en wordt voorlopig (nog) niet gesproken van een ziekte (disease), maar van een ‘syndroom’ (het gezamenlijk vóórkomen van bepaalde symptomen).

Symptomen & klachten

De verwachting is dat patiënten met CAS een of meer van de volgende symptomen en/of klachten kunnen ervaren. Nog niet bekend is of er uiteindelijk een gedeeltelijk of volledig herstel van de klachten op zal treden. Deze lijst is niet uitputtend.

Fysiek functioneren

 • Benauwdheid, kortademigheid

 • Hoesten

 • Thoracale pijn

 •  Verminderde (adem)spierkracht

 • Verminderd uithoudingsvermogen

 • Algehele (extreme) vermoeidheid

 • Gewrichtspijn en/of -stijfheid

 • Spierzwakte, mede als gevolg van langdurige inactiviteit

 • Onbedoeld gewichtsverlies en/of spiermassaverlies (ook bij obesitas)

 • Reuk- en smaakverlies

 • Slikstoornissen

 • Maag- en darmklachten

 • Duizeligheid

 • Ervaren beperkingen in ADL en/of participatie

 

Mentaal functioneren

 • Cognitieve klachten: geheugenverlies, concentratieproblemen, moeite met plannen en/of omgaan met prikkels en plannen

 • Slaapstoornissen 

 • Angst-, stemmingsklachten, psychische overbelasting

 • Posttraumatische stressklachten (PTSS)  Vooral patiënten met ernstiger klachten weten niet of en wanneer zij helemaal zullen herstellen, weer (volledig) kunnen werken of sociaal en maatschappelijk kunnen functioneren. Dit brengt mogelijk veel onzekerheid met zich mee.

Met EWOT zuurstoftherapie ademt u 3 keer meer zuurstof, 900 liter zuivere zuurstof in15 minuten voor gezondheid en beter worden!

C - SUPPORT

mei 2021 /Dankwoorden vanuit India voor de zending van onze AngelBiss zuurstofconcentratoren.

Zuurstof voor coronapatienten in India. AngelBiss zuurstofconcentratoren in ziekenhuis Bangalore.

mei 2021 / onze AngelBiss apparatuur in het ziekenhuis Bangalore India

AngelBiss zuurstofconcentrator corona support Corpusair

ZUURSTOF HET anti-virus supplement voor herstel en een gezonder leven

Portret van een Jonge Arts
Er is een directe relatie tussen
zuurstof en vitaliteit.

Artsen kunnen superhelden worden door hun patiënten een simpel ademhalingsapparaat voor te schrijven,

 

Waarmee ze een niet giftig, goedkoop, niet invasief en natuurlijk middel in handen hebben om onmiddellijk stresshormonen te verminderen, emoties tot bedaren te brengen, het zuurstofniveau te verhogen, stress te laten varen, spieren te ontspannen, te ontgiften en gewoon de algehele werkzaamheid van lichaam en organen te verbeteren.

 

En daarnaast neemt het celvoltage ook nog eens toe en wordt de pH-waarde beter.

EWOT zuurstoftherapie - Exercise With Oxygen Therapy
super-dokter-stripfiguur-superheld-arts-

Met ontstekingsremmende zuurstoftherapie beweegt en ademt u - ongeacht conditie- op veilige en geheel natuurlijke wijze 90% zuivere zuurstof in plaats van de gebruikelijke 21 %.

Dat maakt veel verschil voor wat betreft de hoeveelheid zuurstof die de weefsels en haarvaten bereikt en hoe diep deze in de cellen doordringt.

90%

PURE 02

4

KEER MEER 02

15

MINUTEN SESSIES

900 

LITER INNAME

Met EWOT zuurstoftherapie ademt u 3 keer meer zuurstof, 900 liter zuivere zuurstof in15 minuten voor gezondheid en beter worden!

Door verbeterde zuurstoftoevoer en zuurstofoverdracht kan een genezings- en herstelproces op gang komen dat normaliter niet zou plaatsvinden omdat er geen cellulaire energie voor is.

Covid a.jpg

Ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT - lichaamsoefening met een zuurstofmasker op

 

Het is onzichtbaar, krachtig en onontbeerlijk voor het leven.  Het is zuurstof.

 

We inhaleren het ons leven lang continue en het is de sleutel tot ons bestaan. Steeds meer mensen ontdekken de buitengewone voordelen van zuurstoftherapie

EWOT is een veilige en hoogste effectieve techniek  die maar een kwartier in beslag neemt en rustig thuis kan worden uitgevoerd.