top of page
Waterstof-gas a.png

d

DE HELD

(MOLECULAIRE WATERSTOF)

MOLECULAIRE WATERSTOF (H2) IS HET ANTWOORD

Waterstof (H2) is een wonderlijk goedje. Het is een gas, dat het overgrote deel uitmaakt van het heelal, van de zon en van water.  Het mooie en belangrijke van waterstof is, dat het zowel preventief als curatief werkt voor onze gezondheid. 

Waterstofmoleculen brengen een scala aan biologische voordelen met zich mee en blijken bijzonder efficiënt in het stoppen en vertragen van oxidatieve schade aan cellen door het neutraliseren van vrije radicalen.

Stress en slechte voeding die ontstekingen in het lichaam veroorzaken, zijn een bron van degeneratieve ziekten. Het toevoegen van waterstofgas aan onze dagelijkse voeding kan een efficiënte en goedkope manier zijn om deze bedreigingen te tegen te gaan. 

Moleculaire waterstof is de held die vrije radicalen (de ultieme bedreiging voor uw gezondheid) kan overwinnen en u de antioxidantbescherming kan geven die u nodig heeft. Moleculaire waterstof is de meest superieure antioxidant en wordt ook als de “perfecte” antioxidant beschouwd vanwege deze 4 belangrijkste redenen:

H2 werkt preventief, H2 is selectief, H2 heeft geen bijverschijnselen en H2 is effectief

H2 is het kleinste antioxidant dat er bestaat

1. H2 werkt  preventief, het is het kleinste antioxidant dat er bestaat

Het is op wetenschappelijke wijze bewezen dat waterstof(gas) de krachtigste oxidant genaamd ‘hydroxyl radicaal’ bestrijdt.

Dit voorkomt schade aan DNA, lipiden en eiwitten in het lichaam.  

De illustratie toont de relatieve grootte van verschillende antioxidanten op basis van molecuulgewicht.

De andere antioxidanten zijn in vergelijking met H2 zeer grote moleculen, terwijl moleculaire waterstof met een molecuulgewicht van 2 veel kleiner is.  Dat zorgt ervoor dat waterstof diep in de cellen kan doordringen en in de mitochondriën (de motoren van onze cellen), waar het vrije radicalen bij de bron kan elimineren.

H2 Waterstof is zelfs 175x effectiever dan vitamine C en
860 x effectiever dan co-enzyme Q10 !

 

Moleculaire waterstof is zo klein dat het de bloed hersenbarriere kan passeren

Hoewel het menselijk brein slechts 2% van ons lichaamsgewicht uitmaakt, gebruiken de hersenen maar liefst 20% van alle zuurstof die we opnemen. Echter 2 tot 5 % van de zuurstof die je inademt verandert in vrije radicalen, en onze hersenen zijn zeer gevoelig voor schade door oxidatieve stress.

Daarom is moleculaire waterstof zo belangrijk bij het neutraliseren van de overtollige vrije radicalen die in de hersenen voorkomen. De populariteit van waterstof neemt snel toe door de vele wetenschappelijke onderzoeken die vele voordelige effecten aantonen. De voordelen van waterstofrijk water zijn nu nog niet breed bekend. Degenen die hiermee werken bevinden zich vooral in de sportwereld en of zij werken actief aan gezondheid.

Doordat waterstof bijzonder klein is, dringt het (in tegenstelling tot andere antioxidanten) door tot daar waar bescherming en revitalisering essentieel is. Zoals in de celkern en de mitochondriën (energiecentrales in de cellen).

Waterstof passeert ook de bloedhersenbarrière en kan daar oxidatieve schade helpen voorkomen.

tsoe_edited.jpg

2. H2 IS SELECTIEF NEUTRALISEERT ALLEEN SCHADELIJKE VRIJE RADICALEN

De anti-oxidante voordelen van waterstof komen zonder nadelige bijwerking en het reageert niet met andere functionele oxidanten. De meeste antioxidanten (zoals vitamine C) kunnen geen onderscheid maken tussen een goede vrije radicaal (d.w.z. waterstofperoxide, stikstofmonoxide) en een slechte vrije radicaal (d.w.z. hydroxylradicaal).  Als een antioxidant alle vrije radicalen neutraliseert, kan dit de balans in de cellen verstoren.

Moleculaire waterstof daarentegen richt zich selectief alleen op de schadelijke vrije radicalen zoals hydroxylradicalen en neutraliseert deze in water.

Er is nog geen enkele negatieve bijwerking aangetoond door de inname van waterstof. Waterstofgas wordt al sinds 1940 gebruikt ter bestrijding van decompressieziekte bij duikers. Er zijn dus veel onderzoeken over de bijwerkingen op mensen.

3. H2 HEEFT GEEN BIJVERSCHIJNSELEN

Het mooie van Moleculaire Waterstof is dat zelfs als je er te veel van inneemt, de overtollige moleculaire waterstof gewoon uit je lichaam zal drijven. 

Waterstof verstoort dus niet de noodzakelijke metabolische reacties en celsignaalfuncties.

Als u te veel andere antioxidanten zou innemen (zoals vitamine C, of E), zou dit uw lever belasten om ze te verwerken, maar moleculaire waterstof verdwijnt eenvoudigweg uit uw lichaam, waardoor het geen toxiciteit heeft en geen energieverbruik nodig heeft om het af te breken.

4. H2 IS EFFECTIEF -
SYNERGIE – H2 ACTIVEERT ANTIOXIDANT-ENZYMEN IN UW CELLEN

Moleculaire waterstof elimineert direct hydroxylradicalen.

H2 activeert ook de natuurlijke antioxiderende enzymen van uw cel, zoals: Glutathionperoxidase – neutraliseert peroxide in water. Superoxide-dismutase - neutraliseert superoxide-anion in waterstofperoxide
Catalase – neutraliseert waterstofperoxide in water.

H2 elimineert dus niet alleen vrije radicalen direct, maar stimuleert ook de antioxiderende enzymen in uw cellen voor langdurige bescherming.

4. H2 IS EFFECTIEF EN WORDT ONDERSTEUND DOOR DE WETENSCHAP  

BEKIJK DE STUDIES Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat waterstof geen biologische effecten in ons lichaam heeft . Dat idee veranderde in 2007 met een invloedrijke publicatie van Japanse wetenschappers die onthulden dat waterstofgas antioxidante taken in onze cellen uitoefent. De Japanners wisten bij laboratoriumratten hersenschade na een beroerte te beperken door waterstofgas toe te dienen. Sindsdien zijn er meer dan 1600 wetenschappelijke artikelen over  de invloed van H2 op de gezondheid verschenen. De resultaten zijn adembenemend. Er zijn aanwijzingen dat waterstof therapeutische mogelijkheden biedt bij meer dan 170 verschillende ziekten en aandoeningen in alle organen kan verlichten [bron]. Zo lijkt het erop dat H2 een gunstig effect heeft bij diabetes type 2, hart- en vaatziekten, kanker, reuma, parkinson en alzheimer. Bovendien blijkt dat waterstofgas een reeks fundamentele verouderingsprocessen kan vertragen en zelfs kan terugdraaien.

Jonge wetenschapper
corpus.jpg

Waterstof krijgt erkenning, zowel preventief als therapeutisch.

De wetenschappelijke bevindingen wijzen uit dat waterstofgas medisch ingezet kan worden tegen heel veel aandoeningen.  Om inzicht te geven in de mogelijke toepassingen zie je hier een infographic op basis van Japans onderzoek.
De positieve gezondheidseffecten van waterstofgas worden in bijna ieder orgaan van het lichaam geconstateerd.

 

Eindelijk komt er ook in NL meer aandacht voor waterstofgas, in de curatieve zorg voor gezondheid.

De Moerman Stichting besteedt sinds begin 2022 uitgebreid aandacht aan de waarde van H2 in heling van aandoeningen.

Ook Kanker  Actueel  publiceert studies die aantonen dat waterstoftherapie de bijwerkingen veroorzaakt door reguliere behandelingen zoals chemokuren en bestraling en hormoontherapie bij kankerpatiënten kan verlichten

Achtbaan ritje

GEZONDHEIDSVOORDELEN VAN MOLECULAIRE WATERSTOF

Elke persoon wordt anders beïnvloed door vrije radicalen en oxidatieve stress. Afhankelijk van uw leeftijd, genetica, levensstijl, dieet en omgeving ervaart u de gezondheidsvoordelen van moleculaire waterstof op verschillende manieren. Bekijk enkele van de gezondheidsvoordelen die het meest worden gemeld.

bottom of page