top of page

Slecht zuurstoftransport kan bij fibromyalgie een oorzaak zijn van pijn en vermoeidheid

Patiënten met fibromyalgie

hebben chronisch last van pijn, stijfheid en vermoeidheid. In het lichaam is niets te vinden dat de aandoening kan verklaren. Fibromyalgie is daardoor erg moeilijk vast te stellen. Fibromyalgie betekent letterlijk: 'pijn in bindweefsel en spieren' en valt daarmee in de categorie wekedelenreuma.  De aandoening openbaart zich meestal tussen het 25e en 40e levensjaar en veel vaker bij vrouwen dan bij mannen.

Symptomen fibromyalgie

Bij fibromyalgie komen verschillende klachten tegelijkertijd voor, zoals:

  • pijn

  • krachtverlies

  • stijfheid

  • vermoeidheid

  • darmklachten

  • slaapproblemen

  • stemmingsklachten

Oorzaken fibromyalgie
De oorzaak van fibromyalgie is nog onbekend. Bij fibromyalgie zijn geen afwijkingen in de spieren en gewrichten te vinden  Verschillende factoren kunnen een rol spelen. Er zijn aanwijzingen dat het pijncentrum in de hersenen verkeerd is afgesteld.

 

Slecht zuurstof transport

Ook een verminderd zuurstof transport van de rode bloedlichaampjes (hemoglobine) naar het weefsel (dus ook de spieren) komt in sommige gevallen bij zowel CVS/ME als fibromyalgie patiënten voor. Deze stoornis kan eenvoudig worden aangetoond door een fibromyalgie patiënt te laten uitademen en dan zijn adem zo lang mogelijk vast te houden (geen zuurstof in de longen). In 70% van de fibromyalgie gevallen houdt hij dat veel korter vol dan gezonde mensen, die geen fibromyalgie hebben.

Behandeling gericht op bestrijding van klachten 

Het accent ligt daarbij op een evenwicht vinden tussen rust en beweging met oefen- en pijnmanagementprogramma's. Ook kunt u begeleiding krijgen in het leren omgaan met fibromyalgie.

Er zijn geen medicijnen om de aandoening  te genezen. Wel kunnen de klachten verminderen met pijnstillers, regelmatige beweging en gedoseerde rust. 

 

Of IS ER TOCH MEER MOGELIJK MET ZUURSTOFTHERAPIE?

zuurstoftherapie verbetert zuurstoftransport bij patienten met fibromyalgie.

Volop zuurstof in het bloed hebben maar

niet in de weefsels, kan dat ?

Vrouwen met fibromyalgie hebben baat bij zuurstoftherapie -

BRON: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26010952/

Zestig vrouwelijke patiënten werden geïncludeerd, in de leeftijd van 21-67 jaar en bij wie de diagnose FMS ten minste 2 jaar eerder was gesteld. HBOT in beide groepen leidde tot een significante verbetering van alle FMS-symptomen, met een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit. 

zuurstofopname verbeteren met fibromyalgie, corpusair.nl.

Zuurstof meting geeft een duidelijk beeld

Als er via een pulsoximeter (zuurstofmeter) via bijvoorbeeld de vinger het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten dan ziet men bij fibromyalgie patiënten tijdens het inhouden van de adem een fenomeen dat we helemaal niet zouden verwachten: het zuurstofgehalte in het bloed daalt niet. Er is dus kennelijk wel zuurstof genoeg in het bloed, alleen wordt het niet naar het weefsel getransporteerd.

Rode bloedcellen met hier aan vastzittende zuurstof
Zuurstof is de motor van ons lichaam.jpg

klanten schrijven

"Ik kan iedereen die geplaagd wordt door fibromyalgie deze EWOT Multistep therapie aanbevelen. Als je constant pijn hebt geef je voor jezelf EWOT multistep therapie een kans! "

meer lezen

Gradient

Uit studies blijkt dat fibromyalgie klachten bij alle deelnemende vrouwen verbeterden,  

na 2 maanden van zuurstoftherapie. Bij een aantal van de vrouwen waren de klachten zelfs verdwenen.

 

Wat is fibromyalgie?

 

Fibromyalgie is een aandoening waarbij je last hebt van chronische pijn in je spieren en bindweefsel. Vaak gaat deze pijn samen met stijfheid, vermoeidheid, slaapstoornissen en stemmingswisselingen. Je klachten wisselen vaak, dit betekent dat je de ene dag meer klachten hebt, dan de andere dag.

 

Bij fibromyalgie zijn geen afwijkingen in je spieren of je bindweefsel te vinden. Ook verder in je lichaam is niks te vinden dat de aandoening kan verklaren.

 

De oorzaak is nog onbekend. Fibromyalgie is daardoor erg moeilijk vast te stellen. Er zijn geen medicijnen om de aandoening te genezen. Wel kunnen je klachten verminderen met pijnstillers, en een combinatie van beweging en rust. Echter dat laatste is ten onrechte nog steeds de algemene overtuiging.

Link met de hersenen en zuurstof

Hoewel wetenschappers nog niet helemaal de vinger op de oorzaak van de ziekte kunnen leggen, komen steeds meer inzichten in de ziekte waaruit blijkt dat de pijn ontstaat door de manier waarop het brein pijnsignalen verwerkt en lijkt er een verband te zijn met chronische ontsteking in de hersenen.

PUBMED

Hyperbare zuurstoftherapie kan het fibromyalgiesyndroom (FMS) verminderen - prospectieve klinische proef. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26010952/

Conclusies: De studie levert bewijs dat HBOT de symptomen en levenskwaliteit van FMS-patiënten kan verbeteren. Bovendien laat het zien dat HBOT neuroplasticiteit kan induceren en abnormale hersenactiviteit significant kan corrigeren in pijn- gerelateerde gebieden van FMS-patiënten.

vrouwen met fibromyalgie hebben baat zuurstoftherapie.

Er lijkt een link te zijn met chronische ontsteking in de hersenen voor pijn bij fibromyalgie

Voldoende zuurstof in het bloed maar toch zuurstoftekort in de weefsels?

EWOT zuurstoftherapie bevordert de zuurstofoverdracht van het bloed naar de cellen - een van de belangrijkste factoren of we wel of niet gezond zijn

 

EWOT ontstekingsremmende zuurstoftherapie ondersteunt op eenvoudige wijze genezing zonder chemische middelen en zonder invasieve technieken. Door middel van natuurlijke hyperoxygenatie (het overspoelen van de cellen met zuurstof) nemen ontstekingen in de haarvaten af en komt er zuurstof in delen van het lichaam die anders nooit zuurstof zouden krijgen.

Een genezing-en herstelproces komt op gang dat normaliter niet zou plaatsvinden, omdat er geen cellulaire energie voor is

bottom of page