EWOT - zuurstoftherapie thuis versus HBOT  hyperbare zuurstoftherapie in ziekenhuizen

HOE WERKT HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE IN HET KORT?

Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling in het ziekenhuis waarbij patiënten via een masker of kap 100% zuurstof inademen. Dit gebeurt in een grote afgesloten ruimte (de hyperbare kamer) waarin de druk hoger is dan de normale omgevingsdruk.

Door de verhoogde druk kan het lichaam ongeveer 12,5 maal zoveel zuurstof in het bloedplasma opnemen dan normaal. Daardoor worden de weefsels waar te weinig zuurstof komt, beter van zuurstof voorzien.

Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het zuurstoftekort wordt opgeheven in het beschadigde weefsel, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt en het verbetert de cellen (stamcellen en groeifactoren) die van belang zijn voor het herstel. Zowel in aantal als in kwaliteit.

 

Hyperbare zuurstof is een medisch hulpmiddel waarvoor een medische indicatie nodig is en is een langzaam proces. Het gaat hierbij om dagelijkse behandelingen van een kleine twee uur voor een periode van zes tot acht weken. 

De belangrijkste fysiologische effecten van HBOT zijn: verbeterde zuurstoftoevoer, vermindering van oedeem, verhoogd immuunsysteem en verminderde ontsteking. Nieuwe bloedvatvorming, botgroei en collageenproductie zijn ook bekende langetermijneffecten. Dit kan met name gunstig zijn voor wondgenezing en herstel van bestralingsletsel en kan een sneller herstel mogelijk maken van harde, schadelijke trainingen. 

Nadelen hyperbare zuurstoftherapie

Hoewel het zinvol is om het gehalte zuurstof in lichaamsweefsels te verhogen bij bijvoorbeeld late radiatieschade en aandoeningen gerelateerd aan diabetes, is het inzetten van hyperbare zuurstoftherapie niet altijd de meest aangewezen oplossing.

Nadelen van HBOT zijn bijvoorbeeld:

 • met HBOT neemt het percentage in bloedplasma opgeloste zuurstof toe, maar de bloeddoorstroming neem onder invloed van de druk juist af

 • de effectieve toename van zuurstof in lichaamsweefsels is hierdoor lager dan 16%

 • HBOT kan alleen worden toegepast in één van de 10 centra, waardoor dagelijks vervoer naar één van de centra noodzakelijk is

 • de behandeling op zich duurt lang

 • het effect is weer weg zodra de serie behandelingen is afgerond, waardoor er recidive op kan treden

 

Daarnaast kent HBOT enkele vaak voorkomende (tijdelijke) bijwerkingen:

 • pijn in de oren (door de drukopbouw)

 • bijziendheid (kan weken aanhouden)

 • vermoeidheid

 • gewichtsverlies

Het verhogen van de in het lichaam opgenomen hoeveelheid zuurstof kan gelukkig ook op een andere manier zonder voornoemde nadelen worden bereikt. 

Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het zuurstoftekort wordt opgeheven in het beschadigde weefsel, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt en het verbetert de cellen (stamcellen en groeifactoren) die van belang zijn voor het herstel. Zowel in aantal als in kwaliteit.  Hyperbare zuurstof is een medisch hulpmiddel waarvoor een medische indicatie nodig is en is een langzaam proces. Het gaat hierbij om dagelijkse behandelingen van een kleine twee uur voor een periode van zes tot acht weken.  ​ De belangrijkste fysiologische effecten van HBOT zijn: verbeterde zuurstoftoevoer, vermindering van oedeem, verhoogd immuunsysteem en verminderde ontsteking. Nieuwe bloedvatvorming, botgroei en collageenproductie zijn ook bekende langetermijneffecten. Dit kan met name gunstig zijn voor wondgenezing en herstel van stralingsletsel en kan een sneller herstel mogelijk maken van harde, schadelijke trainingen.  ​ EWOT ZUURSTOFTHERAPIE DOET ALLES WAT HBOT DOET EN MEER, ZONDER DE NADELEN HBOT b

Hyperbare zuurstoftherapie in  ziekenhuizen is kostbaar en tijdrovend.

EWOT ZUURSTOFTHERAPIE DOET ALLES  WAT HYPERBARE ZUURSTOF HBOT DOET EN ZELFS MEER, ECHTER ZONDER DE NADELEN

 • HBOT bereikt de drempel van zuurstof niet waar door EWOT een breed, diep en snel ontstekingsremmend effect optreedt.

 • Men moet uren HBOT doen om hetzelfde resultaat te bereiken van een 15-minuten durende sessie van EWOT op de moderne manier (met behulp van een reservoirzak om grote hoeveelheden zuurstof vast te houden in plaats van direct uit een zuurstofconcentrator te ademen).

 • U kunt niet oefenen/bewegen in hyperbare cabines. Dit betekent dat er geen CO2-opbouw is die gelijk is aan de extra inkomende O2. Oefening met zuurstoftherapie daarentegen werkt om uw hartslag te verhogen, waardoor u meer koolstofdioxide kunt maken, de partiële druk kunt verhogen en meer O2 naar distale hypoxische weefsels kunt forceren. Dit is een natuurlijk proces en gebruik van O2.

 • Omdat EWOT uw hartslag verhoogt en tegelijkertijd de zuurstofopname verhoogt, worden de resultaten veel sneller gezien.

 BEPERKENDE VOORWAARDE VOOR EWOT is dat je in staat moet zijn om een lichte inspanning te doen middels een loopband, hometrainer of iets dergelijks,  anders is hyperbare zuurstoftherapie de enige optie.

Een verlaagd zuurstofniveau wordt gekoppeld aan ziekte en een kortere levensduur.

De ontstekingsremmende zuurstoftherapie is een monumentale doorbraak die eenvoudig uitvoerbaar is, betaalbaar is en onze zuurstofcapaciteit terugbrengt op het niveau van vroeger.

 

image p.jpg