EWOT - zuurstoftherapie thuis versus HBOT  hyperbare zuurstoftherapie in het ziekenhuis

HBOT- HOE WERKT HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE IN HET KORT?

Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling in het ziekenhuis waarbij patiënten via een masker of kap 100% zuurstof inademen. Dit gebeurt in een grote afgesloten ruimte (de hyperbare kamer) waarin de druk hoger is dan de normale omgevingsdruk.

Door de verhoogde druk kan het lichaam ongeveer 12,5 maal zoveel zuurstof in het bloedplasma opnemen dan normaal. Daardoor worden de weefsels waar te weinig zuurstof komt, beter van zuurstof voorzien.

Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het zuurstoftekort wordt opgeheven in het beschadigde weefsel, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt en het verbetert de cellen (stamcellen en groeifactoren) die van belang zijn voor het herstel. Zowel in aantal als in kwaliteit.

 

Hyperbare zuurstof is een medisch hulpmiddel waarvoor een medische indicatie nodig is en is een langzaam proces. Het gaat hierbij om dagelijkse behandelingen van een kleine twee uur voor een periode van zes tot acht weken. 

De belangrijkste fysiologische effecten van HBOT zijn: verbeterde zuurstoftoevoer, vermindering van oedeem, verhoogd immuunsysteem en verminderde ontsteking. Nieuwe bloedvatvorming, botgroei en collageenproductie zijn ook bekende langetermijneffecten. Dit kan met name gunstig zijn voor wondgenezing en herstel van bestralingsletsel en kan een sneller herstel mogelijk maken van harde, schadelijke trainingen. 

Mogelijke nadelen hyperbare zuurstoftherapie

Hoewel het zinvol is om het gehalte zuurstof in lichaamsweefsels te verhogen bij bijvoorbeeld late radiatieschade en aandoeningen gerelateerd aan diabetes, is het inzetten van hyperbare zuurstoftherapie niet altijd de meest aangewezen oplossing.

Nadelen van HBOT kunnen zijn:

 • met HBOT neemt het percentage in bloedplasma opgeloste zuurstof toe, maar de bloeddoorstroming kan onder invloed van de druk juist afnemen

 • de effectieve toename van zuurstof in lichaamsweefsels is hierdoor lager 

 • HBOT kan alleen worden toegepast in één van de 10 centra, waardoor dagelijks vervoer naar één van de centra noodzakelijk is

 • de behandeling op zich duurt lang

 • het effect neemt af zodra de serie behandelingen is afgerond, waardoor er recidive op kan treden

 

Daarnaast kent HBOT enkele vaak voorkomende (tijdelijke) bijwerkingen:

 • pijn in de oren (door de drukopbouw)

 • bijziendheid (kan weken aanhouden)

 • vermoeidheid

 • gewichtsverlies

Het verhogen van de zuurstofconcentratie kan gelukkig -  in veel korte tijd - ook via de natuurlijke EWOT zuurstoftherapie zonder voornoemde nadelen worden bereikt. Voorwaarde is wel dat u in staat bent tot een lichte fysieke inspanning gedurende 15 minuten.

Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het zuurstoftekort wordt opgeheven in het beschadigde weefsel, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt en het verbetert de cellen (stamcellen en groeifactoren) die van belang zijn voor het herstel. Zowel in aantal als in kwaliteit.  Hyperbare zuurstof is een medisch hulpmiddel waarvoor een medische indicatie nodig is en is een langzaam proces. Het gaat hierbij om dagelijkse behandelingen van een kleine twee uur voor een periode van zes tot acht weken.  ​ De belangrijkste fysiologische effecten van HBOT zijn: verbeterde zuurstoftoevoer, vermindering van oedeem, verhoogd immuunsysteem en verminderde ontsteking. Nieuwe bloedvatvorming, botgroei en collageenproductie zijn ook bekende langetermijneffecten. Dit kan met name gunstig zijn voor wondgenezing en herstel van stralingsletsel en kan een sneller herstel mogelijk maken van harde, schadelijke trainingen.  ​ EWOT ZUURSTOFTHERAPIE DOET ALLES WAT HBOT DOET EN MEER, ZONDER DE NADELEN HBOT b

Hyperbare zuurstoftherapie kan alleen op medische indicatie in ziekenhuizen of HBOT centra.

EWOT ZUURSTOFTHERAPIE DOET ALLES  WAT HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE DOET EN ZELFS MEER, EN DAT ZONDER DE BIJWERKINGEN

 • Bij EWOT is een verbetering aangebracht, door de toevoeging van een luchtreservoir/EWOT zuurstofzak wordt het lichaam van te voren doordrenkt met de geconcentreerde zuurstof, waardoor het effect van EWOT ver uitstijgt boven die van de beste en duurste hyperbare kamers

 • Een EWOT sessie van 15 minuten heeft hetzelfde/meer resultaat dan een langdurende HBOT zuurstofbehandeling en gaat veel verder, vanwege het hogere zuurstofniveau dat kan worden ingezet.

 • Omdat u met EWOT een fysieke inspanning levert, verhoogt uw hartslag en uw zuurstofinname en worden de resultaten veel sneller gezien omdat een breed, diep en snel ontstekingsremmende effect optreedt.

 VOORWAARDE VOOR EWOT is dat je in staat moet zijn om een lichte inspanning te doen middels een loopband, hometrainer of iets dergelijks,  anders is hyperbare zuurstoftherapie de enige optie.

Een verlaagd zuurstofniveau wordt gekoppeld aan ziekte en een kortere levensduur.

De ontstekingsremmende zuurstoftherapie is een monumentale doorbraak die eenvoudig uitvoerbaar is, betaalbaar is en onze zuurstofcapaciteit terugbrengt op het niveau van vroeger.

 

EWOT ontstekingsremmende zuurstoftherapie is net zo natuurlijk als ademhalen en kan daarom door iedereen eenvoudig worden toegepast, in het comfort van uw eigen huis, in de sportschool of bij uw (fysio)therapeut.

image p.jpg

Een zuurstofrijk lichaam is de rode draad voor preventie en het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

ademhalingsproblemen, oververmoeidheid of spierverlies? Zuurstoftherapie EWOT geeft energie voor het herstel