My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Het voorkomen van Alzheimer met hulp van zuurstoftherapie weer een stap dichterbij

Het voorkomen van Alzheimer met hulp van zuurstoftherapie weer een stap dichterbij

Een baanbrekende nieuwe studie heeft wetenschappers een stap dichter bij het voorkomen en genezen van leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang gebracht, vooral gerelateerd aan vroege stadia van de ziekte van Alzheimer en dementie. De hersenen zijn een ongelooflijk complex organisme met een enorm netwerk van zenuwcellen (neuronen) die afhankelijk zijn van zuurstof om te gedijen. Naarmate we ouder worden, begint het aantal bloedvaten in onze hersenen van nature af te nemen. Dit veroorzaakt een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, waardoor de hersenen minder zuurstof krijgen. Deze verminderde bloedstroom staat ook bekend als vasculaire disfunctie en is een bekende voorloper van de ziekte van Alzheimer, samen met amyloïde plaques . Wat is een amyloïde plaque? Amyloïde plaques zijn harde, onoplosbare clusters van eiwitten die worden gevormd in de ruimten tussen neuronen. Ze worden gevormd uit bèta-amyloïden - microscopisch kleine eiwitfragmenten. In de hersenen worden bèta-amyloïden aangetroffen in de vloeistof tussen neuronen, en een gezond brein spoelt ze meestal zonder gevolgen weg. Maar net zoals tandplak zich op uw tanden kan ophopen als u ze niet regelmatig schoonmaakt, kan hetzelfde in uw hersenen gebeuren. Naarmate de hersenen ouder worden, zijn ze vatbaarder voor de vorming van amyloïde plaques in de bloedvatwanden. Zodra zich een amyloïde plaque vormt, kan deze de neuronen in de hersenen beschadigen, wat uiteindelijk resulteert in neuronale dood. Men denkt dat deze plaques bijdragen aan de progressie van de ziekte van Alzheimer en de daarmee samenhangende cognitieve achteruitgang. Zuurstoftherapie als versterker van de hersenfunctie Jarenlang hebben wetenschappers zich afgevraagd of het zelfs mogelijk is om amyloïde plaques op te lossen of te krimpen. De baanbrekende nieuwe studie bewijst voor het eerst dat een uniek protocol van hyperbare zuurstoftherapie zowel amyloïde plaques kan omkeren als de vorming ervan kan voorkomen. De resultaten tonen het potentieel aan van het gebruik van zuurstoftherapie voor tal van aandoeningen die voortkomen uit hypoxie - een tekort van zuurstof dat de cellen bereikt Er zijn 2 soorten zuurstoftherapie die momenteel in de belangstelling staan. HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy) en EWOT (Exercise With Oxygen Therapy) die beide de hoeveelheid zuurstof in het lichaam en hoofd verhogen. Het meeste medisch onderzoek is gedaan met HBOT, terwijl EWOT vaker is onderzocht in de context van sportprestaties. Voor het voorkomen van cognitieve achteruitgang en geheugenverlies zou de ideale benadering zijn om de therapie te starten vóór het begin van klinische symptomen van dementie en vóór verslechtering en verlies van uitgebreid hersenweefsel Dit is het stadium waarin bloedvaten verstopt raken en de bloedstroom in de zuurstoftoevoer naar de hersenen afnemen – een fenomeen dat al op relatief jonge leeftijd kan plaatsvinden. HBOT is een vorm van zuurstoftherapie waarbij 100% zuivere zuurstof wordt toegediend aan een patiënt in een omgeving onder druk. HBOT wordt al tientallen jaren gebruikt om andere aandoeningen te behandelen, zoals niet-genezende ischemische wonden, maar voor de eerste keer is het ook veelbelovend gebleken als een potentiële behandeling voor het omkeren van de belangrijkste activators en vroege symptomen van de ziekte van Alzheimer en dementie en voor de behandeling van hersenen en cognitieve problemen. Wat dit onderzoek betekent voor de toekomst? De studie geeft ons hoop dat zuurstoftherapie kan worden gebruikt als een levensvatbare, medicijnvrije en niet-invasieve methode om de ziekte van Alzheimer te voorkomen en te behandelen, waardoor we een stap dichter bij het voorkomen en zelfs herstellen van geheugenverlies en milde cognitieve stoornissen komen. Bron: https://aviv-clinics.ae/blog/brain-health/hyperbaric-oxygen-therapy-reverse-main-activators-alzheimers-disease/ Tijdschrift Aging: “A groundbreaking new study has brought scientists one step closer to preventing and curing age-related cognitive decline, especially related to early stages of Alzheimer’s disease and dementia” #dementie #alzheimer #preventie #zuurstoftherapie #ewot #hbot #ontstekingsremmend #neuroscience #health #cognition Hyperbare zuurstof werkt als een medicijn, en wekt wisselende reacties op bij verschillende doses en is vooral zinvol voor patiënten die geen EWOT kunnen volgen. De ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT die in minder tijd, thuis en veel goedkoper kan worden uitgevoerd tijdens het doen van lichaamsoefeningen die slechts 15 minuten duren, is letterlijk een reisje naar de cellulaire hemel. Door een simpele verbetering ten opzichte van hyperbare kamers is deze therapie een van de beste medische behandelwijzen geworden die een arts zich maar kan wensen. Door middel van hyperoxygenatie komt er zuurstof in delen van het lichaam die anders nooit zuurstof zouden krijgen. Er hoeft alleen maar heel veel zuurstof te worden ingeademd tijdens het doen van lichaamsoefeningen. Binnen een kwartier springen de celdeuren open, waardoor de cellen kunnen ontgiften, terwijl ze de zuurstof waarnaar ze snakten achteroverslaan. Zuurstoftherapie is een therapie die ons in het voordeel brengt! Als het lichaam namelijk meer zuurstof ter beschikking heeft, verlopen van zuurstof afhankelijke processen beter doordat de zuurstof rechtstreeks in het bloed, plasma en de cerebrospinale vloeistoffen wordt opgelost. Heeft u vragen of deze therapie ook voor u geschikt is? Of wilt u deze week thuis al starten met uw dagelijkse zuurstoftherapie? Koop hier uw EWOTset@home of maak hier een afspraak voor een oriënterend bezoek aan ons EWOT demo centrum.

Zuurstoftherapie helpt bij behandeling van opioïden verslaving en langdurig gebruik pijnstillers

Zuurstoftherapie helpt bij behandeling van opioïden verslaving en langdurig gebruik pijnstillers

Zuurstoftherapie helpt bij gepast gebruik - én geplande afbouw van opioïden. Opioïden zijn zware pijnstillers zoals fentanyl, oxycodon en morfine. Het langdurig gebruik van opioïden in Nederland blijkt de afgelopen jaren enorm toegenomen. Langdurig gebruik van opioïden kent echter risico's, zoals intoxicatie en verslaving. Tegelijkertijd zijn opioïden onmisbaar voor mensen met zware pijnklachten bij wie bijvoorbeeld paracetamol en NSAID’s niet helpen. Bij langdurig gebruik van opioïden bespreken arts en patiënt altijd samen de voor- en nadelen van het doorgebruiken en nemen samen een besluit over minderen en stoppen. Bij de adviezen voor patiënten die willen afbouwen zijn verschillende zaken van belang; welke onttrekkingsverschijnselen kunnen er ontstaan en hoe ga je om met ontwenningsverschijnselen? Hoe snel en in welk tempo verlaag je de dosering blijven echter zaken die individueel enorm kunnen verschillen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het verhogen van het zuurstofniveau mensen helpt hun ontwenningsverschijnselen beter te beheersen. De richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen (2017) beschrijft de onttrekkingsverschijnselen bij het afbouwen of stoppen van opioïden als volgt: Onthouding van opioïden bestaat initieel doorgaans uit angst- en spanningsklachten, rusteloosheid, prikkelbaarheid en spierpijn in (vooral) de rug en de benen. Later kunnen ernstiger ontwenningsklachten ontstaan als dysforie, misselijkheid, braken, lacrimatie, rhinorroe, mydriasis, pilo-erectie, zweten, diarree, gapen, koorts en slaapklachten. De onttrekkingsverschijnselen zijn zelden levensbedreigend, maar soms moeilijk te doorstaan door deze soms zeer oncomfortabele gevoelens. Langdurig gebruik De afgelopen jaren was er onder meer in de media veel aandacht voor het toenemende gebruik van opioïde pijnstillers in Nederland. Verkeerd gebruik van deze middelen kan grote risico’s met zich meebrengen. Zo hebben opioïden bij langdurig gebruik een hoog verslavingsrisico. Een toenemend aantal behandelingscentra biedt hyperbare zuurstofbehandelingen aan voor patiënten met langdurige stoornissen in het middelenmisbruik. Er zijn twee types van zuurstoftherapie, HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy / Hyperbare Zuurstof Therapie) en EWOT (Exercise With Oxygen Therapy/ lichaamsoefening met zuurstoftherapie) die beide de hoeveelheid zuurstof in het lichaam verhogen met alle positieve effecten van dien. Veruit het meeste medisch onderzoek is gedaan met HBOT, terwijl EWOT vaker is onderzocht in de context van sportprestaties. Uit onderzoek met hyperbare zuurstoftherapie blijkt dat het mensen helpt die worden behandeld voor opioïdenverslaving om bijvoorbeeld hun methadondosis te verlagen en pijn en ontwenningsverschijnselen beter te beheersen, volgens onderzoek onder leiding van wetenschappers van de Washington State University. Het onderzoeksteam rekruteerde personen die deelnamen aan een lokaal behandelingsprogramma voor opioïden om de effecten van hyperbare zuurstoftherapie te testen, een behandeling waarbij zuivere zuurstof wordt ingeademd onder druk. Het eerste artikel, gepubliceerd in de Journal of Addictions Nursing, beschrijft een pilot studie onder 31 deelnemers waaruit bleek dat degenen die hyperbare zuurstoftherapie hadden gekregen als onderdeel van een geplande afbouw van methadon, een significant grotere dosisverlaging van 4,3 mg konden handhaven drie maanden na de studie, vergeleken met 0,25 mg bij deelnemers die de therapie niet kregen. Ze rapporteerden ook de helft van het niveau van ontwenningsverschijnselen dat door de controle deelnemers werden ervaren na slechts één dag hyperbare zuurstoftherapie. Hoewel de hyperbare zuurstoftherapie oorspronkelijk werd bedacht als een behandeling voor decompressieziekte bij duikers die te snel weer bovenkomen, blijkt dat HBOT het lichaam snel kan helpen genezen, zelfs na jaren van middelenmisbruik en verslaving. De behandeling is vooral effectief wanneer zij wordt gebruikt in combinatie met drugs- en alcoholbehandeling, samen met een gezonde levensstijl die voeding, lichaamsbeweging en rust omvat. Hoe het werkt Langdurig gebruik van drugs of alcohol kan de chemische samenstelling van de hersenen veranderen en uiteindelijk leiden tot verlies van hersenfunctie en celdood. Hoewel het lichaam ongelooflijk zelfhelend is, kan het een punt bereiken dat het niet meer in staat is de gevolgen zonder hulp tegen te gaan. Zuurstofbehandelingen kunnen slapende cellen weer tot leven wekken en nieuwe, gezonde cellen aanmaken. Behandelingen zijn ook heilzaam tijdens het ontgiften, een hoger zuurstofniveau helpt het lichaam zich efficiënter te ontdoen van giftige stoffen. Zuurstoftherapie kan ook helpen bij het herstel van beschadigde cellen in de lever, de alvleesklier en andere organen die door jarenlang middelengebruik, misbruik en verslaving zijn aangetast. Bron: Omiscon Online - Journal of Addiction, Research and Therapy/ Peer reviewed PDF PubMed: Hyperbaric Oxygen Therapy for Pain, Opioid Withdrawal, and Related Symptoms: A Pilot Randomized Controlled Trial Meer weten over EWOT de natuurlijke evenknie van hyperbare zuurstoftherapie? EWOT ontstekingsremmende zuurstoftherapie verhoogt net als HBOT de hoeveelheid zuurstof in het bloedplasma. Wanneer EWOT correct wordt uitgevoerd kan al veel verbetering worden bereikt met een oefening van slechts 15 minuten, een paar keer per week. Bestel uw eigen zuurstofsysteem voor thuisgebruik in onze zuurstofshop - we bezorgen uw gezondheidspakket tot aan uw voordeur of maak een afspraak voor afhalen op een van onze locaties.

Wat langdurige COVID, de nieuwe "obesitas pil" in het basispakket en zuurstof gemeen hebben?

Wat langdurige COVID, de nieuwe "obesitas pil" in het basispakket en zuurstof gemeen hebben?

Heb je ooit wel eens stilgestaan bij het vermogen van je lichaam om alle cellen de benodigde zuurstof te verschaffen voor activiteiten die inspannender zijn dan rust? Er is een groeiende populatie voor wie het leveren van een lichamelijke inspanning niet langer vanzelfsprekend is. Ze ervaren dagelijks een breed scala aan aanhoudende symptomen als achteruitgang van het geheugen, multitasking-vaardigheden, energie, ademhaling en fysieke fitheid die “langdurige COVID” wordt genoemd. Vermoeidheid, spierzwakte, kortademigheid, angst en slaapproblemen. Het is een greep uit het breed scala aan klachten van patiënten die eerder een covid-infectie doormaakten. Slechts de helft , zo blijkt uit de recent gepubliceerde richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), is drie maanden na een covid- infectie klachtenvrij. Zuurstof is onze grootste energiebron,
toch horen we er maar zelden over Het goede nieuws is dat de inname van extra zuurstof blijkt te helpen! Het eerste casus-rapport van succesvol behandelde langdurige COVID-symptomen met hyperbare zuurstoftherapie is binnen, Met significante verbeteringen in cognitie, energie en cardiopulmonale functie. Prachtig! Maar niet verrassend voor ons als zuurstofliefhebbers. Naast het potentieel voor de behandeling van langdurig COVID was immers al decennia lang bekend dat het inademen van hogere zuurstofniveau´s herstelprocessen op gang kan brengen die normaliter niet zouden plaatsvinden omdat er geen celenergie voor is. Dus allemaal een abonnement op de hyperbare zuurstoftank? Nee dat is gelukkig niet nodig, hetzelfde kan immers veel eenvoudiger, effectiever en veel goedkoper worden bereikt met E.W.O.T (Exercise with Oxygen Therapy) - de grondig onderbouwde en natuurlijke evenknie van hyperbare zuurstoftherapie. EWOT zuurstoftherapie combineert lichaamsbeweging met de inname van hoog geconcentreerde zuurstof, dat alle voordelen biedt van verhoogde oxygenatie (zeg maar de hyperbare kamer) plus de extra voordelen, zoals de verbeterde cardiovasculaire gezondheid, meer kracht en uithoudingsvermogen. Een ander groot voordeel van deze natuurlijke oxygenatie is dat het helpt om af te vallen, door het energieniveau op natuurlijke wijze te verhogen zonder voedingsstoffen in te voeren. Heel belangrijk voor tal van mensen die tobben met obesitas. Gratis zuurstof versus de gratis maar ook dure "obesitaspil" Aandoeningen van hart, longen en bloedvaten waren natuurlijk voor COVID al de belangrijkste oorzaken van de morbiditeit en mortaliteit onder (steeds jongere) ouderen, en de incidentie ervan stijgt exponentieel met de leeftijd. Met name invloeden als lifestyle, overgewicht en minder bewegen tasten de cardiovasculaire en cardiopulmonale systemen van het individu aan. Overheden en instanties die zich luidkeels zorgen maken over trends als vergrijzing, obesitas en een compleet onbetaalbare gezondheidszorg zouden voor collectieve preventie er goed aan doen om eens meer aandacht te schenken aan de enorme herstelkracht van gratis zuurstof, welke opgelost in het bloedplasma ook zonder moeite de zuurstofarme uithoeken van het lichaam kan bereiken. Maar waarom zou men moeite willen doen voor de gratis zuurstof? We hebben nu toch een gratis obesitas medicijn Saxenda in het basispakket? Jawel, maar voor een goede werking en voor verbranding is er ook voldoende zuurstof nodig. Bij overgewicht raakt het vetweefsel chronisch ontstoken, dat belemmert de doorbloeding en zuurstofoverdracht waardoor ook minder van de werkzame stof van de dure (obesitas) medicijnen de lichaamscellen bereikt. De ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT - het woord zegt het al - remt ontstekingen en verhoogt de zuurstofopname en daarmee de aanmaak van celenergie. Gratis extra zuurstof in het lichaam vormt dus DE ideale teamspeler, ze ondersteunt de werking en effecten van alle bestaande en nieuwe (obesitas) behandelingen ten behoeve van een enorm grote groep mensen met een (dreigend) ernstig overgewicht. Wat een grote hoeveelheid zuurstof in je lichaam betekent voor afvallen? Zuurstoftherapie geeft de cellen energie om ze te helpen steeds meer gifstoffen kwijt te raken. Een grote hoeveelheid zuurstof in je lichaam kan je ook helpen overtollig gewicht te verbranden, samen met alle gifstoffen die zich altijd in die extra kilo´s bevinden. Als de doorbloeding in het capillaire netwerk (haarvaten) en de zuurstofopname verbetert, nemen ontstekingen (die uiteindelijk kunnen leiden tot diabetes type 2) af. Zuurstof, voedingstoffen én de obesitasmedicijnen worden beter opgenomen en sorteren meer effect. Zuurstof zet letterlijk alles in beweging Een groot voordeel van lichaamsoefening met zuurstoftherapie is dat het mensen die vanwege pijn, ziekte of overgewicht moeite hebben met bewegen (dus niet in staat zijn om het lichaam de benodigde zuurstof te verschaffen voor activiteiten die inspannender zijn dan rust ) enorm helpt om in beweging te komen en te blijven. Observatiestudies bevestigen bovendien dat zuurstoftherapie als eenvoudig toe te passen ondersteunende behandeling bijdraagt tot het succes van traditionele medische behandelingen. Slechts 15 minuten bewegen met een EWOT zuurstofmasker op is genoeg De verhoogde zuurstof in het bloed en de verbeterde zuurstofbenutting van de weefsels verwijdt de haarvaten opnieuw en lost ontsteking op Alleen voeding of medicatie (zonder zuurstof) werkt niet! Gelukkig komt er meer ruimte voor natuurlijke oplossingen en voor de natuurlijke zuurstoftherapie EWOT. Daarbij is het effect van zuurstof meer dan eens bewezen. Ook steeds meer artsen propageren gezonder leven en gezondere voeding met als adagium "Meer paprika en minder pillen". Dat is natuurlijk toe te juichen. Maar er is veel meer nodig. Want met alleen meer paprika en obesitaspillen in een verder zuurstofarm lichaam kom je er ook niet, zullen we maar zeggen. Met alleen "Meer paprika en obesitaspillen " in een verder zuurstofarm lichaam kom je er ook niet, zullen we maar zeggen... Natuurlijke zuurstoftherapie wordt al decennia lang ingezet, zodat uitgebreide ervaringswaarden beschikbaar zijn Bestel nu je EWOT zuurstoftherapie-set voor thuis - voor het welzijn van het gehele gezin - of voor je cliënten in je gezondheidscentrum of sportschool. Iedereen heeft baat bij zuurstof. EWOT eerst zien en vrijblijvend een gratis zuurstofsessie doen? Kom langs in onze DEMO&ADVIES CENTRA EWOT NEDERLAND in Westland en Gelderland.

Kan zuurstoftherapie de ziekte van Lyme behandelen?

Kan zuurstoftherapie de ziekte van Lyme behandelen?

Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, zo’n 27.000 mensen per jaar. De aard en de ernst van de klachten bij patiënten met de ziekte van Lyme zijn verschillend. Verreweg de meeste mensen die deze ziekte oplopen, krijgen een kenmerkende ring of vlek bij de plek van de tekenbeet. Jaarlijks krijgen daarnaast 1200 tot 1500 mensen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten door de ziekte van Lyme. Van de 27.000 patiënten houden naar schatting 1000 tot 2500 mensen per jaar langdurig klachten. Hyperbare zuurstoftherapie als effectieve aanvullende behandeling voor chronische ziekte van Lyme De ziekte van Lyme is de meest voorkomende door teken overgedragen ziekte in veel delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten, Europa en Azië.Het is ook een van de moeilijkst te behandelen, waarbij veel patiënten weinig verlichting krijgen van veel voorkomende behandelingen waarbij antibiotica betrokken zijn. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention kunnen elk jaar in de VS maar liefst 300.000 mensen de ziekte van Lyme krijgen. Onbehandelde ziekte van Lyme kan veel symptomen veroorzaken, waaronder koorts, huiduitslag, aangezichtsverlamming en artritis. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat hyperbare zuurstofbehandeling (HBOT) de ziekte van Lyme kan behandelen en vooral effectief kan zijn voor mensen die resistent zijn tegen andere behandelingen. De bekende Aviv Clinics bieden gepersonaliseerde HBOT-protocollen aan in de kliniek in Jumeirah Lakes Towers (JLT), Dubai. Momenteel zien Aviv-artsen succes bij de behandeling van Lyme-patiënten die al minstens 10 jaar antibiotica hebben gekregen zonder significante verbetering. De patiënten melden dat ze zich beter voelen dan ze zich in jaren hebben gevoeld en in sommige gevallen zijn gestopt met het nemen van antibiotica. De impact van de ziekte van Lyme is groot De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de spirocheet B. burgdorferi, een micro-aërofiel organisme dat wordt gedragen door de hertenteek en via de tekenbeet op mensen wordt overgedragen. Typische symptomen zijn koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en een karakteristieke huiduitslag die erythema migrans wordt genoemd. Als de ziekte niet binnen de eerste twee maanden wordt gediagnosticeerd, kan de ziekte een chronische infectie worden. Onderzoek toont aan dat het wordt afgezonderd in cellen die het beschermen tegen een effectieve behandeling. Autopsierapporten hebben aangetoond hoe ineffectief antibiotica in sommige gevallen kunnen blijken. Zo werd ontdekt dat de spirocheet in meerdere gebieden in het menselijk lichaam blijft leven, waaronder de onderste wand van het hart, pezen, spierweefsel en in de hersenen. De impact van hyperbare zuurstoftherapie op de ziekte van Lyme? Hyperbare zuurstofbehandeling (HBOT) omvat het inademen van 100% zuivere zuurstof terwijl u in een hyperbare kamer zit die met lucht onder druk staat tot boven atmosferische niveaus. Tijdens deze sessies stijgen de zuurstofniveaus in de lichaamsweefsels tot 10 tot 15 keer hoger dan in normale omstandigheden. In de jaren negentig al ontdekten onderzoekers van de Texas A&M University dat HBOT-behandelingen effectief waren bij de behandeling van de ziekte van Lyme, omdat de atmosfeer onder hogere druk zuurstofniveaus produceerde die de bacterie doodden die de ziekte veroorzaakt. Chinese onderzoekers meldden ook dat ze de symptomen van de ziekte van Lyme bij een patiënt uit Taiwan met HBOT-behandelingen hebben geëlimineerd nadat behandelingen met antibiotica hadden gefaald. PubMed: Abstract: Trefwoorden: chronische ziekte van Lyme; hyperbare zuurstoftherapie. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24726678/ Zuurstoftherapie verhoogt de intervasculaire zuurstofconcentratie tot 1500 keer meer dan normale diffusie in de reguliere weefsels, inclusief de beschermende bio film, waardoor de spirocheten worden uitgeroeid. (bron. Dr.Alvarez, arts Aviv Klinieken Amerika /Israël - 18 mei 2021 De resultaten bij huidige patiënten wijzen erop dat de spirocheet die de ziekte van Lyme veroorzaakt niet in een zuurstofrijke omgeving kan leven Hyperbare zuurstof behandelt veel van de neurologische aandoeningen die verband houden met de ziekte van Lyme, wat leidt tot minder vermoeidheid, betere energie, meer slaap en minder gewrichtspijn. Naast het potentieel voor de behandeling van de ziekte van Lyme, heeft recent onderzoek aangetoond dat zuurstoftherapie veroudering in de hersenen omkeert en een succesvolle behandeling is voor patiënten met anoxisch hersenletsel ( treedt op wanneer de zuurstoftoevoer van de hersenen gedurende een bepaalde periode wordt onderbroken). Informatie over verzekerde indicaties HBOT in Nederland https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2019/06/11/standpunt-hyperbare-zuurstoftherapie-hbot Lyme behoort niet tot de verzekerde indicaties. Met de ontstekingsremmende zuurstoftherapie kan hetzelfde worden bereikt als met de hyperbare zuurstoftherapie en meer. Voorheen werd de therapie de stapsgewijze zuurstoftherapie of E.W.O.T (Exercise with Oxygen Therapy - lichaamsoefening met zuurstoftherapie) genoemd, en duurde het wel 32 uur om wat nu in 15 minuten kan worden gedaan te bereiken.

Aanpak van vermoeidheid bij- en na kanker met zuurstoftherapie: waarom hoeveel en hoe?

Aanpak van vermoeidheid bij- en na kanker met zuurstoftherapie: waarom hoeveel en hoe?

Kankervermoeidheid is heel specifiek Normaal gesproken is moeheid een mechanisme dat gezonde mensen beschermt tegen lichamelijke of geestelijke overbelasting. Iedereen is wel eens moe, en dat gaat meestal met een paar nachten goed slapen wel over. Kankervermoeidheid is heel specifiek. Het is een ongewoon en overdadig gevoel van moeheid waarvan men met een aantal uren extra slapen niet is verlost. Het precieze mechanisme van wat kankervermoeidheid veroorzaakt, is onbekend. We weten wel dat verschillende factoren samen een invloed hebben op vermoeidheid bij en na kanker. Zowel de ziekte zelf, de behandeling, de emoties die de ziekte en de behandeling oproepen als andere factoren zoals slaapproblemen kunnen het energiepeil aantasten. Door de ziekte of de behandeling gaat men soms minder gaan bewegen. Dat kan leiden tot een verlies aan spierweefsel (spieratrofie) en kan de kracht verminderen. Waarom zuurstof revalidatie? Er bestaat nog geen standaardbehandeling voor vermoeidheid bij en na kanker. Wat voor de ene mens werkt, doet het immers misschien niet voor een ander. Voor de meeste mensen geldt wel dat lichaamsbeweging hun vermoeidheid verlicht. En dat is niet zo vreemd, bewegen zoals wandelen, fietsen en zwemmen zorgt immers voor een betere zuurstofopname en helpen zo de fysieke conditie weer op te bouwen en op peil te houden. In verschillende ziekenhuizen kunnen kankerpatiënten na hun behandeling een onco- revalidatieprogramma volgen. Dat bestaat meestal uit een combinatie van informatie en lichaamsoefeningen, beweging maakt immers dat meer zuurstof naar de cellen wordt geleid. Lichaamsbeweging vermindert de vermoeidheid die zo eigen is aan de ziekte en verkleint de angsten die kankerpatiënten doorgaans voelen. Echter lichaamsbeweging samen met extra zuurstof vergroot de slagkracht enorm Er is een directe relatie tussen bewegen en de opname van zuurstof in de weefsels en een directe relatie tussen dit betere gebruik van zuurstof en onze gezondheid. Zuurstof drijft de dood letterlijk terug - en wordt daarom over de hele wereld zo veel gebruikt op eerste hulp- en intensive-care afdelingen. Alle zuurstofsystemen leveren lage doses, terwijl er veilig hogere concentraties kunnen worden ingeademd met de natuurlijke zuurstoftherapie EWOT. Met E.W.O.T. ( Exercise with Oxygen Therapy ) - is veel zuurstof inademen volkomen veilig, omdat er door de fysieke inspanning voldoende kooldioxide wordt opgewekt. Hoe meer kooldioxide, des te meer zuurstof het lichaam immers kan opnemen. Zuurstof helpt vermoeidheid te verslaan Er bestaat geen vervanging voor zuurstof wat betreft het in stand houden van menselijk leven. Als er zich in een cel onvoldoende zuurstof bevindt, is het onvermijdelijk dat hierdoor de energieproductie beperkt raakt. Veel processen verlopen dan niet naar behoren, waardoor kanker en andere ziekten kunnen ontstaan. Een zuurstofrijker lichaam kan daarbij de bijwerkingen die patiënten ondervinden van de behandeling, zoals vermoeidheid, misselijkheid en gewrichtspijn, verminderen. Lichaamsbeweging is raadzaam bij en na kanker omdat het: - de overlevingskansen verhoogt; - de vermoeidheid, die zo typisch is aan
kanker, vermindert; - de angsten vermindert; - de levenskwaliteit verbetert; - de aerobe fitheid en spierkracht
vergroot Voor het grootste effect kan men lichaamsbeweging samenvoegen met zuurstoftherapie, dat werkt sneller en de zuurstof gaat veel dieper Met EWOT ben je namelijk niet beperkt tot de 21% zuurstof die je normaal inademt, maar adem je minstens 90% zuivere zuurstof, meer dan vier maal zoveel per ademhaling. Dat maakt enorm verschil wat betreft de hoeveelheid zuurstof die de weefsels en haarvaten bereikt en hoe diep deze in de cellen doordringt. De verhoogde oxygenatie van de cellen verhoogt ook de cellulaire ATP (cellulaire energie) Deze toename van het energieniveau van het lichaam vermindert de vermoeidheid, stimuleert het immuunsysteem, bevordert de gezondheid en verhoogt genezing. Welk soort beweging doe je het best samen met zuurstoftherapie en hoe vaak? Elke activiteit vergroot de behoefte van het lichaam aan zuurstof. Daarom wordt bewegen samen met extra zuurstof gedaan en worden er met EWOT zoveel verbluffende resultaten behaald. Het maakt niet uit welke activiteit u doet, een eenvoudige home-trainer, of ander apparaat dat bij u past, voldoet prima voor EWOT. De zuurstof helpt u ondanks de vermoeidheid om in beweging te komen en te blijven - stap voor stap vooruitgaan dat is de boodschap: elke zuurstofteug telt mee voor hernieuwde energie die blijft! Hoe vaak? Doe de eerste 4 weken iedere dag 15 minuten EWOT, daarna 3 x per week, afhankelijk van wat bij u past Wilt u ook weten wat een hoger zuurstofniveau voor uw vermoeidheid betekent? Ga heel eenvoudig met EWOT zuurstoftraining aan de slag en laat de zuurstof zijn werk doen. Slechts 1x 15 minuten gebruik per dag, zo eenvoudig kan het zijn zoveel voor uw gezondheid te doen. Bestel uw EWOT zuurstofset voor thuis of bel Corpusair voor een vrijblijvende en gratis proefsessie 06-53 67 71 76

Bewegen met extra zuurstof helpt ook voor mensen met diabetes type 2 # Meer lucht voor je spieren

Bewegen met extra zuurstof helpt ook voor mensen met diabetes type 2 # Meer lucht voor je spieren

Als gezonde mensen sporten, helpt het om extra zuurstof in te ademen. Daardoor houden mensen de inspanning langer vol, verbruiken ze meer energie en ondersteunen ze hun conditie en gezondheid. Bewegen met extra zuurstof bij diabetes type 2 Onderzoekers uit Amsterdam onderzochten of het inademen van extra zuurstof ook voor mensen met diabetes helpt. Dat zou het bewegen voor deze groep wel eens gemakkelijker kunnen maken. Bewegen met zuurstof is een waardevolle aanvulling op je behandeling. Je bloedglucosewaarden gaan omlaag, je verkleint de kans op (latere) klachten en complicaties en je werkt aan je gewicht. Mensen met diabetes type 2 kregen de extra zuurstof via een masker. Daarbij moesten ze zich rustig inspannen of intensief trainen. Het lijkt erop dat door toedienen van extra zuurstof het patiënten gemakkelijker maakt om te sporten: het uithoudingsvermogen en energieverbruik is waarschijnlijk verbeterd. Er deden nog te weinig proefpersonen mee waardoor dit niet kon worden bevestigd met lichamelijke metingen zoals die van het hart en de bloeddruk. Uithoudingsvermogen en energieverbruik verbeteren Mogelijk kunnen de onderzoekers het onderzoek in de toekomst wel volledig uitvoeren. Het zal nog steeds intensief zijn om te gaan bewegen, dus beschouw het toedienen van zuurstof niet als wondermiddel. Bron: Diabetes Fonds Zuurstof bij beweging - Diabetes Fonds EWOT gebruikers met diabetes type 2 weten allang uit eigen ervaring dat sporten en diabetes heel goed samen gaan. Het hogere zuurstofniveau houdt ze fit, stress vermindert en het is niet ongewoon dat men met minder medicatie nodig heeft. Ontstekingen bij diabetes type 2 nemen af met ontstekingsremmende zuurstof therapie E.W.O.T. Exercise with Oxygen Therapy Toch kun je bang zijn om te gaan sporten. Of je hebt angst voor hypo’s. Maar sport en diabetes kunnen prima samen gaan vooral als je hoog geconcentreerde zuurstof toevoegt aan bewegen. Vergeet niet: er zijn topsporters met diabetes. Tips om te beginnen EWOT zuurstof therapie Wil je ook beginnen met sporten in combinatie met zuurstoftherapie? Tip 1: Stel jezelf de vraag waarom je wilt gaan bewegen met zuurstof? Wil je je beter voelen? Wil je soepeler blijven? Wil je gewicht verliezen? Wil je sterker worden? Wil je meer energie krijgen? Wil je minder stress voelen? Wil je fit blijven? Wil je het risico op complicaties verminderen? Tip 2: Schrijf je doelen op. Dit motiveert en een behaald doel voelt goed! Let er op dat je doelen realistisch zijn. Tip 3: Kies een trainingsapparaat of activiteit waarbij je een zuurstofmasker kunt dragen. Er is zoveel keuze: EWOT op een hometrainer, air-bike, tijdens het kick boxen, op de loopband, de trampoline, de cross- of roeitrainer! Doe iets wat je leuk vindt of al in huis hebt en probeer dat uit! Tip 4: Stel een EWOT trainingsprogramma op aan de hand van je (gezondheids)doelen. Doe dit eventueel samen met je zorgverlener of met je trainer. De eerste drie weken dagelijks 15 minuten EWOT geeft je natuurlijk een vliegende start. Maar rustiger opbouwen kan ook. Bedenk dat de meeste EWOT gebruikers met slechts 2 á 3 keer per week 15 minuten EWOT al veel verbetering ervaren. Tip 5: Houd je vorderingen bij. Wat heb je gedaan? Hoe ging het? Hoe voelde je bij de start en na een aantal weken? Wat ging er opeens veel beter in je dagelijkse leven? Dit kan helpen bij het stellen van nieuwe doelen of bij het aanpassen van het aantal EWOT sessies per week. Tip 6: Geef niet op! Vond je het te zwaar, probeer het dan nog een keer en wat rustiger, of bouw het aantal minuten op. Of kies voor een andere bewegingsvorm- of apparaat. Het belangrijkste is dat je je lichaamscellen overspoelt met zuurstof, dan volgt het gezondheidseffect als vanzelf. Tip 7: Beloon jezelf. Heb je een doel gehaald? Trakteer jezelf. Onderhoud de resultaten door regelmatig je EWOT zuurstofsessie te blijven doen. Sporten met extra zuurstof voor gezondere bloedglucosewaarden Sporten heeft al een positief effect op je lichaam. Voeg zuurstof toe aan bewegen en laat je verrassen door het effect. Slim je trainingsdoel bereiken met EWOT zuurstoftherapie: Fit en vitaal in 15 minuten Eenvoudig en veilig Geen ingewikkeld trainingsschema 100 % resultaat Een hoger zuurstofniveau in je lichaamscellen: ondersteunt hart en bloedvaten remt ontstekingen helpt zeer goed bij afvallen meer spierkracht sterker immuunsysteem Bloedglucosewaarden voor het sporten Meet voor het sporten. Is je bloedglucosewaarde boven de 8 mmol/l en onder de 20 mmol/l, dan kun je gaan sporten! Lees op de site de ervaringen van EWOT gebruikers, deze spreken voor zich Enthousiast over zuurstof? Een keer zelf proberen? EWOT aanschaffen voor uzelf, uw gezin, voor in uw paramedische praktijk of sportcentrum? Neem vandaag nog contact met ons op.

Nieuw onderzoek - zuurstoftherapie helpt bij Long Covid revalidatie

Nieuw onderzoek - zuurstoftherapie helpt bij Long Covid revalidatie

Hoe ‘Long Covid’ van een hardloper een kasplantje maakt Wat lang niet tot iedereen doordringt, is dat klachten zich niet beperken tot de longen. Ook na milde Covid houden mensen lang klachten: Van de hond uitlaten moeten ze een dag bijkomen. Dat Covid-19 toch anders is dan een griep, merken uitgeziekte patiënten als zij hun leven weer willen oppakken en soms nog maandenlang zijn aangedaan. Onder meer door psychische problemen. Het is een feit dat een groot percentage van degenen met Long Covid te maken hebben (gehad) met een lager zuurstofniveau. Dat heeft nogal veel invloed op vermoeidheid en het functioneren van je hele lichaam en hoofd. Zuurstof is nu eenmaal basisbehoefte nummer één voor een ieders functioneren en energieproductie. Het is daarom fijn om te zien dat er meerdere studies worden vrijgegeven waarbij het toepassen van zuurstoftherapie tijdens het herstel van de COVID infectie als een veelbelovende therapie voor meer herstel naar voren wordt geschoven Dat komt de bekendheid ten goede van de ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT - ook in Nederland en België. Door het coronavirus kreeg het Longfonds er afgelopen jaar een compleet nieuwe patiëntengroep bij. Maar Covid-19 is niet enkel een longziekte, weet directeur Michael Rutgers inmiddels. “Het wordt steeds duidelijker dat het een systeemziekte is. De maatschappij beseft dat nog niet.” Interview met Michael Rutgers, directeur van het Longfonds “Het virus pakt ook andere delen van het lichaam aan, het lijkt meer op een systeemziekte. In mei introduceerden wij op internet het Coronalongplein, een platform voor mensen met Long Covid. Bij patiënten die daar hun verhalen delen, constateren we een half jaar na de infectie 29 verschillende symptomen. Benauwdheid en kortademigheid, maar ook vermoeidheid, cognitieproblemen, hoofdpijn, diarree. Na de longen heeft het virus ook gevolgen voor andere delen van het lichaam.” Bron: Trouw Orkun Akinci 2021, Een half jaar na infectie nog 29 verschillende symptomen Veel voorkomende
Long Covid problemen: De symptomen van het Long COVID syndroom kunnen van persoon tot persoon verschillen, maar de meeste mensen beschrijven dat ze zich moe en over het algemeen niet lekker voelen. Dit gevoel houdt aan, ongeacht het aantal uren slaap dat men krijgt of hoe goed men voor zichzelf zorgt. Het post-viraal syndroom kan bijkomende symptomen veroorzaken, zoals: ● Benauwdheid en/of kortademigheid ● Pijnklachten in spieren van benen, rug
en heupen ● Druk op de borst ● Pijn tussen de schouderbladen ● Spijsverteringsproblemen ● Hoofdpijnklachten ● Cognitieve klachten als
geheugenverlies, concentratie en
aandachtsproblemen ● Overprikkeling door prikkels van
buitenaf (bijvoorbeeld door licht,
geluid, beeldschermen of sociale
gebeurtenissen) ● Mentale klachten als
stressgevoeligheid, depressieve
neiging, slaapproblemen ● Duizeligheid (licht gevoel in het hoofd)
en evenwichtsproblemen komen ook vaak voor (net als de gebieden die met geheugen
en concentratie te maken hebben is het complexe evenwichtssysteem heel gevoelig
voor allerlei soorten infecties, zuurstoftekorten, gifstof belasting etc.) ● Reuk en smaak zijn kwijt of vervormd (wat op zich een teken van herstel kan zijn) Zorgverleners hebben vaak nog onvoldoende kennis. Daarnaast ontbreekt het nog altijd aan landelijke behandelrichtlijnen voor long-covid patiënten. Die worden eind maart verwacht. Aandacht voor het normaliseren van de zuurstofhuishouding moet een van de belangrijkste prioriteiten worden bij Long COVID revalidatie. Goed nieuws is dat gerichte zuurstoftherapie de vicieuze cirkel kan doorbreken van de langdurige COVID-gerelateerde vermoeidheid, die zo slopend kan zijn. Recente onderzoeken "Hyperbaric oxygen therapy for the treatment of long COVID: early evaluation of a highly promising intervention" - presenteren de voordelen van hyperbare zuurstoftherapie, met statistisch significante resultaten na 10 sessies. Dat is natuurlijk prachtig, maar de hyperbare vorm is ook een bijzonder dure en intensieve methode die veel tijd vergt en waarvoor een verwijzing van een medisch specialist nodig is. De natuurlijke vorm de ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT daarentegen is niet duur, beter, sneller, gemakkelijker en flexibeler onder verschillende medische omstandigheden. Verrassend is ook dat nagenoeg iedereen die kan bewegen er lichamelijk voordeel van kan hebben, ongeacht de leeftijd of conditie De enorme toevloed aan zuurstof tot in de haarvaten met EWOT zuurstoftherapie helpt mensen letterlijk van binnenuit op weg naar herstel Niet alleen mensen met long covid klachten maar iedereen die gezondheid wil behouden of verbeteren - en vele (top)sporters - doen EWOT zuurstoftraining al heel simpel thuis, bij hun therapeut of in de sportschool. En bereiken vaak al veel verbetering met een zuurstoftraining van slechts 15 minuten per keer een paar keer per week. Wilt u zuurstofgezondheid aan uw deur geleverd? Bestel uw EWOT multistep set in onze zuurstofshop of maak een afspraak in het EWOT DEMO CENTER in Monster of Lunteren #longcovidrecovery #vermoeidheid #covid #zuurstoftherapie #sportfysiotherapie

De beste reclame komt van blije EWOT gebruikers!  Lees over de Vriendenbon!

De beste reclame komt van blije EWOT gebruikers! Lees over de Vriendenbon!

U leest het goed. Van onze EWOT gebruikers horen we steeds vaker dat ze blij zijn door een vriend of familielid te zijn gewezen op EWOT zuurstoftherapie. Daardoor is hun kwaliteit van leven en vaak ook de gezondheid van die van hun gezinsleden enorm verbeterd. En de aanbrenger ontvangt daarvoor ook nog eens 100 euro direct op zijn bankrekening. We geven graag geld terug aan onze blije EWOT gebruikers We besteden liever geen geld aan dure advertenties die lang niet altijd worden gelezen, maar we geven wel graag geld terug aan onze blije EWOT gebruikers die ook anderen een betere gezondheid en meer welzijn gunnen, mensen zoals u! De beste reclame komt immers van onze blije EWOT klanten! Wilt u ook iemand een betere kwaliteit van leven bezorgen?
Vertelt u iemand over de ontstekingsremmende zuurstoftherapie en koopt men op uw aanbeveling een EWOT set dan krijgt u daarvoor als dank €100,- op uw rekening gestort!
Eenvoudig en eerlijk! Zo laten we nóg meer mensen profiteren van zuurstof als een van de krachtigste natuurlijke geneesmiddelen. Vul binnen 5 dagen na aankoop van de EWOT set door uw vriend, kennis, familielid of cliënt de gegevens in op deze webpagina. Uw aanmelding wordt bij ons gecontroleerd en u ontvangt 100 euro na 14 dagen op uw rekening!*
BEDANKT! Ook namens uw vriend, vriendin of cliënt Vriendenbonus EWOT geldt ook voor onze professionele afnemers, therapeuten, sportschoolhouders, personal trainers en life coaches! EWOT wordt ook in medische praktijken en sportcentra ingezet De ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT is namelijk heel eenvoudig en kan door iedereen worden toegepast. Het grootste voordeel biedt de therapie echter op de lange termijn bij regelmatig gebruik thuis. Door het verbeteren van de zuurstoftoevoer is het lichaam immers veel beter in staat gezondheidsproblemen te corrigeren èn te voorkomen. Gunt u uw cliënten een optimale zuurstof winst ? Adviseer ze dan om een EWOT set aan te schaffen en vergeet niet uw Vriendenbon in te vullen. Ontvang per cliënt € 100, - op uw bankrekening. Eenvoudig en eerlijk! Invulformulier Vriendenbon​ Voorwaarden: De Vriendenbon wordt binnen 5 dagen na aankoop ingevuld De vergoeding geldt alleen voor een complete EWOT set ( zuurstofzak + concentrator 5 liter of 10 liter). De aanbrenger is een klant van Corpusair De koper is een nieuwe klant van Corpusair Op de aankoop van de EWOT set zijn géén andere kortingen van toepassing. Is er wel een korting verwerkt dan heeft de aanbrenger recht op 50% van de vergoeding. Dat geldt bij: speciale (beurs-) aanbiedingen of combinatiekortingen overige kortingen en aanbiedingen U mag zo vaak gebruik maken van deze Vriendenbon als u wilt. Ontvang 100 euro voor elke EWOT-set. Dat is onze waardering voor het aanbevelen van de ontstekings-remmende zuurstoftherapie als buitengewoon belangrijk middel om ziekte te helpen voorkomen en welzijn te herstellen. Vul de Vriendenbon in op deze website Wie heeft er baat bij zuurstoftherapie? Zuurstoftherapie wordt al decennia lang ingezet, zodat uitgebreide ervaringswaarden beschikbaar zijn. Vele gebruikers melden een verbetering van hun algemene gezondheidstoestand en de verbetering van hun welbevinden en prestatievermogen. Observatie studies bevestigen bovendien dat zuurstoftherapie als ondersteunende behandeling kan bijdragen tot het succes van traditionele medische behandelmethoden. Zuurstoftherapie wordt gebruikt door mensen die lijden aan onder andere COPD (zoals chronische bronchitis en emfyseem), longkanker, onvoldoende hartwerking (hartfalen), cystische fibrose, astma en beroepsziekten die de longen aantasten. Zuurstoftherapie kan ook worden gebruikt bij specifieke vormen van hoofdpijnklachten en bij ontstekingsziekten zoals reuma,. Maar ook sporters ervaren veel trainingsvoordeel en sneller herstel door het ademen van hoge zuurstofconcentraties.
Verschillende succesvolle toepassingen bij: Wondverzorging Long Covid recovery Overgewicht Cognitie / geheugen Diabetes type 2 Pijnbestrijding Huidproblemen Gewrichtsproblemen Topsport Herstel immuunsysteem (chronische vermoeidheid, Burn-out, ME en fibromyalgie) Cosmetische behandelingen Migraine Erectiële disfunctie Laat anderen ook profiteren de ontstekingsremmende zuurstoftherapie. Bewegen met zuurstoftherapie is een veilige en volledig natuurlijke methode om de zuurstofconcentratie te verhogen en de zuurstoftoevoer te verbeteren. Elke lichamelijke activiteit vergroot de behoefte van het lichaam aan zuurstof. Daarom worden er met EWOT lichaamsoefeningen met extra zuurstof gedaan en worden met de ontstekingsremmende zuurstoftherapie verbluffende resultaten behaald. Vul de Vriendenbon in op deze website #zuurstoftherapie #gezondleven #preventie

Zuurstoftherapie verbetert geheugen  aanzienlijk bij gezonde jonge - èn oudere volwassenen

Zuurstoftherapie verbetert geheugen aanzienlijk bij gezonde jonge - èn oudere volwassenen

"Waar had ik mijn sleutel voor het laatst?" Honderd dagen van je leven besteed je aan zoeken. Naar bril, portemonnee of sleutels. Je probeert te herinneren waar je het voor het laatst zag. Waarom heb je dat niet onthouden? GEHEUGENPROBLEMEN OF “EVEN VERGETEN”? Waar je sleutel is? Eh… – Natuurlijk, soms vergeet je wat. Maar waar overschrijd je de grens van reguliere vergeetachtigheid naar zorgwekkende geheugenproblemen? Een nog belangrijker vraag, is daar iets tegen te doen? Zuurstof is essentieel voor hersenactiviteit - hersenen vragen ten minste 20% van de zuurstoftoevoer. Wanneer onze hersenen deze toevoer niet krijgen, kan dit leiden tot problemen zoals vermoeidheid, slaapapneu, slechte concentratie, vergeetachtigheid, stemmingswisselingen, rusteloosheid, depressieve gedachten en een lage drive. Hoe het toevoegen van zuurstof je algehele cognitieve prestaties positief kan beïnvloeden? In deze blog zullen we de belangrijkste bevindingen uitlichten Menselijke cellen gebruiken voedingsstoffen uit voedsel èn zuurstof om adenosinetrifosfaat (ATP) te creëren, de energiebron die de cel functie voedt Onze hersenen kunnen geen energie opslaan en hebben een constante stroom van zuurstof nodig om normaal te kunnen functioneren. Zuurstoftekort kan je alertheid, geheugen en beoordelingsvermogen verminderen. Omstandigheden die het zuurstofgehalte in het bloed kunnen verlagen zijn onder meer: Luchtvervuiling Reizen naar een grotere hoogte Laaggradige ontstekingen die de zuurstoftoevoer naar de cellen belemmeren Het inademen van muffe lucht die minder dan de normale 20-21% zuurstof bevat Veroudering In verschillende klinische onderzoeken is aangetoond dat zuurstoftherapie de geheugenherinnering en mentale prestaties verbetert bij gezonde actieve jonge volwassenen én bij oudere volwassenen Bron: Cognitieve prestaties, hyperoxie en hartslag na toediening van zuurstof bij gezonde jonge volwassenen https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10604851/
Nieuw protocol voor hyperbare zuurstoftherapie kan de cognitieve functie van oudere volwassenen verbeteren. Onderzoek gepubliceerd in peer-reviewed tijdschrift Aging Is jouw frontale kwab nog wel oké? De frontale kwab, dat is het gedeelte van je brein achter je voorhoofd. Het stukje dat oververhit raakt wanneer je (mentaal) iets te hard gewerkt hebt, en je daar zo’n vage druk of hoofdpijn voelt opkomen. Dat stukje. Het is verantwoordelijk voor je werkgeheugen en voor je geheugen als opslagplaats. Naarmate het ouder wordt, wordt het al gauw kwetsbaarder. Het veroorzaakt vergeetachtigheid en slordigheid. Het denken gaat niet meer zo makkelijk en snel. Aandacht verslapt snel. Je raakt de draad kwijt, of de weg. Leren gaat minder makkelijk, net als eerder geleerde informatie of evenementen terug ophalen. Weet niet meer waar je auto geparkeerd stond. Oké – Het is oké, kwijtraker. Jij hebt waarschijnlijk geen geheugenprobleem, maar bent gewoon wat onhandig en vergeetachtig. Meestal heb je ze toch weer binnen no time teruggevonden. Probleem – Het kwijtraken wordt een geheugenprobleem zodra je merkt dat het terugvinden steeds meer tijd kost. Je hebt geen idee waar je leesbril ook maar zou kunnen liggen en vindt hem maar met grote moeite terug, terwijl je eerder op een paar vaste plekken checkte en hem altijd wel ergens tegenkwam. Dat is een sterke achteruitgang, en een probleem. En ja: het kan heel goed dat je dit soort dingen nu al meemaakt, terwijl je jezelf toch echt nog niet als iemand met een bejaarde frontale kwab hebt beschouwd. Iets vergeten is ook menselijk; je brein is geen machine. Maar waarom zou je niet ongeacht leeftijd je geheugen willen verbeteren of de goede werking willen behouden als dat heel eenvoudig mogelijk zou zijn? In tegenstelling tot wat men vroeger dacht, kunnen we ons geheugen tot op hoge leeftijd blijven verbeteren en zuurstof speelt daarin een hoofdrol! Voldoende beweging is belangrijk, omdat het de doorbloeding van de hersenen vergroot en daarmee zorgt voor versterking van de hersencellen en weefsels. En op het gebied van voeding spelen waarschijnlijk vitamine B1, B6, B11, B12 , C, E en K een positieve rol, evenals de sporenelementen magnesium, ijzer, jodium en zink, hoewel het precieze effect van deze stoffen op de hersenen vaak niet wetenschappelijk bewezen is. Aangetoond is wel dat omega-3-vetzuren (vette vis, lijnzaadolie) het geheugen verbeteren, omdat ze helpen om ontstekingen in het brein te voorkomen. En willen we specifiek het kortetermijngeheugen aanpakken, dan moeten we oefeningen doen die daarop gericht zijn. Dus, veel bestellingen opnemen wanneer we problemen hebben met het onthouden van een bestelling. Trek er dus op uit, want voldoende beweging en sociale contacten zijn belangrijk om het kortetermijngeheugen te trainen. Maar het vermogen van het lichaam om zuurstof van de longen naar de cellen over te brengen, is misschien wel de belangrijkste factor in het al dan niet gezond leven. Dit overdrachtsmechanisme raakt beschadigd met de leeftijd, en dan neemt de vatbaarheid voor ziekte toe. Oefening met zuurstoftherapie (EWOT) helpt het lichaam bij het herstellen van dit vitale mechanisme. VOEG ZUURSTOF TOE AAN BEWEGEN VOOR MEER EFFECT Blijf alert met zuurstoftraining - Exercise With Oxygen Therapy Elke ademhaling die je neemt, wordt omgezet in energie Elk jaar, vanaf het moment dat je geboren bent, verliest je lichaam 1% van zijn vermogen om zuurstof te gebruiken. Tegen de tijd dat je 40 jaar oud bent, heb je 40% van je vermogen om zuurstof te gebruiken verloren. Door oefening met zuurstof te gebruiken, kun je de zuurstoftoevoer en dus de werking van het zenuwstelsel verbeteren. Als je cellen te weinig zuurstof krijgen, produceren ze minder energie. Als je cellen meer energie nodig hebben, gebruiken ze meer zuurstof. Dat is de reden waarom je ademhalingssnelheid toeneemt als je traint. De resultaten bevestigen dat het toedienen van zuurstof de cognitieve prestaties aanzienlijk verbetert boven die bij inademing van gewone lucht. Proefpersonen die zuurstof kregen, herinnerden zich meer woorden en hadden snellere reactietijden. BRON https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10604851/ Het probleem is dat wanneer je ouder wordt, de zuurstofdruk daalt. Dus hoewel het zuurstofvolume hetzelfde kan blijven en het lijkt alsof je genoeg zuurstof krijgt, kun je een zuurstoftekort hebben omdat er niet genoeg druk is om het zuurstofvolume optimaal te benutten. De doorbraak van EWOT is dat het de arteriële druk naar jeugdige niveaus verhoogt; het gaat alleen om het inademen van hoge niveaus van zuurstof tijdens het sporten. Oefening verhoogt de bloedsomloop, waardoor er een grotere druk ontstaat om zuurstof in de haarvaten te pompen Door het hogere zuurstofniveau in de longen ontstaat meer stuwkracht om de zuurstof de longhaarvaten in te drijven. Door de lichamelijke inspanning versnelt de bloedsomloop, waardoor er meer zuurstof wordt getransporteerd. De toename van de druk vergemakkelijkt de reparatie van het overdrachtsmechanisme. Zuurstoftherapie is effectief niet alleen voor je brein maar voor elke denkbare aandoening. Waarom? Omdat het de afgifte verbetert van zuurstof - de meest essentiële stof voor het levensbehoud en herstel van weefsel. Studies hebben aangetoond dat zuurstof helpt bij: Hersenactiviteit te stimuleren Geheugencapaciteit te vergroten Betere doorbloeding - cardiovasculaire activiteit Concentratie versterken Stress te verminderen Angsten te verminderen Spanningshoofdpijn te verlichten Afname van ontstekingen Het energieniveau te verhogen Kracht te verbeteren Uithoudingsvermogen op te bouwen Ontgiften Onregelmatige slaappatronen te verhelpen Ophoping van melkzuur voorkomen Het immuunsysteem versterken Ook profiteren van een van de krachtigste natuurlijke geneesmiddelen? Bel ons vandaag nog voor meer informatie over ontstekingsremmende zuurstoftherapie. Of maak vrijblijvend een afspraak in een van onze DEMO&ADVIES CENTRA voor EWOT - in Monster (ZH) of Lunteren (GLD) Was je al overtuigd van het nut van extra zuurstof? Ga dan snel van start. Het is een leuke en low-impact oefening die je eenvoudig thuis op een hometrainer of loopband kan doen om je fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Het beste van alles is dat je niet naar buiten hoeft om het te doen, dus er zijn geen excuses op basis van het weer. Word fit en gezond door vandaag nog aan je EWOT routine te beginnen. Bestel hier je eigen zuurstofset EWOT&HOME

Waarom "EWOT" zuurstoftraining de perfecte upgrade is voor elk sport-   en gezondheidscentrum

Waarom "EWOT" zuurstoftraining de perfecte upgrade is voor elk sport- en gezondheidscentrum

DE ZUURSTOF BOOST ZET JE IMMUUNSYSTEEM AAN HET WERK Meer dan de helft van alle volwassen Nederlanders - boven de achttien jaar - beweegt te weinig. Een reden daarvoor is dat veel mensen het moeilijk vinden om goed te blijven ademen tijdens het hardlopen of gewichtheffen. Het is een uitdaging om de oorzaak van kortademigheid tijdens het sporten boven tafel te krijgen Kortademigheid tijdens inspanning hoeft niet perse te ontstaan in de longen, ook hart- en bloedafwijkingen kunnen kortademigheid geven. Maar gelukkig is er een manier om te bewegen waardoor u juist optimaal kunt ademen tijdens inspanning en ook de energie krijgt om het bewegen vol te houden. Deze methode heet EWOT - bewegen met zuurstoftherapie - het is een natuurlijke methode om een overvloed aan zuurstof juist die cellen te laten bereiken die dat het hardste nodig hebben. Elk type sporter kan deze extra zuurstof gebruiken, inclusief mensen met gezondheidsproblemen en mensen die liever veel effectiever willen trainen in dezelfde tijd. Sporten kan dus met zuurstof met minder moeite en pijn en vele malen effectiever dan menigeen denkt Toch zijn veel mensen zich niet bewust van de directe relatie tussen bewegen en de opname van zuurstof in de weefsels en de directe relatie tussen dit betere gebruik van zuurstof en onze gezondheid. Leer daarom vandaag nog over de voordelen die zuurstoftherapie voor iedereen heeft en voor sportscholen en gezondheidscentra in het bijzonder DE BASIS VAN EWOT = VOEG ZUURSTOF BIJ BEWEGEN Tijdens het sporten verbruikt je lichaam veel zuurstof. Je hartslag neemt toe, zodat zuurstof de weefsels bereikt en deze weer aanvult. Als je een chronische long- of hartaandoening hebt, moet je lichaam hard werken om zuurstof te krijgen. Je hart moet mogelijk harder pompen om zuurstof te krijgen, wat kan leiden tot problemen. EWOT maakt gebruik van een zuurstofconcentrator en een zuurstofzak. De concentrator levert de zuivere zuurstof via de zak aan het EWOT masker. Je draagt ​​het masker tijdens het sporten om daarmee de hoeveelheid zuurstof in het bloedplasma te verhogen. Je kunt tijdens EWOT elk type oefening uitvoeren. Hardlopen op een loopband en fietsen op een hometrainer worden het meest gedaan. Door onbeperkt zuurstof aan het lichaam te leveren krijgen de cellen wat ze nodig hebben en ondersteunt EWOT de productie van adenosinetrifosfaat dat is wat cellen gebruiken als brandstof. De sterkere toevoer van zuurstof en meer ATP vermindert niet alleen ontstekingen maar verhoogt ook het metabolisme, wat kan helpen bij gewichtsverlies en herstel na trainingen. De ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT is eenvoudig en kan door iedereen zelfstandig worden gedaan. Ze wordt in vele geneeskundige praktijken en sportcentra ingezet en is ook perfect voor thuisgebruik Het is een van de meest effectieve behandelmogelijkheden ter ondersteuning van de beperkte microcirculatie en zuurstofoverdracht. No pain, no gain? Er is veel epidemiologisch onderzoek verricht naar het verband tussen beweging en hartziekten. Mensen die weinig bewegen, worden over een langere periode vergeleken met mensen die matig tot veel bewegen. Je zou verwachten dat het risico op een hartziekte steeds meer afneemt naarmate je meer beweegt, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Iedere dag een half uur matig bewegen is al genoeg om het risico flink omlaag te brengen. Het gaat tegenwoordig dan ook veel meer om preventie van hartziekten bij gezonde mensen en om preventie van een tweede hartinfarct bij mensen die onder behandeling zijn – wat qua risicofactoren ongeveer op hetzelfde neerkomt. Wie het systematisch wil aanpakken zorgt dan ook met EWOT voor een maximaal zuurstofniveau tijdens de training én in rust - voor preventie, betere prestaties en sneller herstel EWOT heeft veel voordelen voor sportscholen en gezondheidscentra. Mensen met hart- en longaandoeningen moeten sporten, maar sommigen kunnen de stress niet aan. EWOT vermindert hun stress door de zuurstof te leveren die hun beschadigde weefsels nodig hebben. Je zou specifiek kunnen adverteren voor mensen met een hart- en longziekte, waarbij je opmerkt hoe EWOT hen helpt in vorm te blijven. EWOT zorgt voor meer continuïteit in uw klantenstroom De COVID-19-pandemie heeft het aantal annuleringen van abonnementen verhoogd. Ook na een lockdown blijkt dat veel mensen twijfelen of ze hun lidmaatschap zullen vernieuwen. EWOT onderscheidt uw praktijk of sportschool van concurrenten en helpt ook degenen die hun conditie hebben verloren deze weer terug te krijgen. WELLNESS BEGINT BIJ EEN ZUURSTOFRIJK LICHAAM Bewegen kan pijnlijk zijn. Vooral als onvoldoende zuurstof de weefsels bereikt. Bewegen met zuurstoftherapie levert de brandstof die uw lichaam nodig heeft. EWOT gebruikt een zuurstofreservoir waardoor het lichaam zoveel zuurstof kan opnemen als het nodig heeft. Deze overvloed aan zuurstof opent haarvaten en stimuleert de productie van ATP. Cellen herstellen sneller en de gezondheid van hart en bloedvaten neemt toe. HOE ? Zet gewoon een high-flow EWOT masker op tijdens het sporten en maximaliseer uw zuurstofopname en zuurstofoverdracht aan de cellen. Adem in en uit door de neus terwijl u oefent. Het is zo makkelijk! Onder normale omstandigheden ademen we lucht in met ongeveer 21% zuurstof. Wanneer we lucht inademen met 95 % zuurstof - hyperoxie - merken we onmiddellijk een toename van kracht, uithoudingsvermogen en energie. Betere prestaties met EWOT Uit onderzoek is gebleken dat sporters met meer zuurstof meer kunnen, de lactaatspiegel en hartslag in het bloed lager houden dan bij normale zware training. Hyperoxie versnelt het herstel en vermindert vermoeidheid. Mitochondriën worden vaak cellulaire krachtpatsers genoemd omdat ze de eiwitten, vetten en vetzuren die we binnenkrijgen veranderen in energie voor de lichaamscellen. Er zijn meer dingen nodig om de mitochondriën goed te laten functioneren, maar het belangrijkste element is toch voldoende zuurstof. Omgekeerd, wanneer het zuurstofniveau laag is, produceren de mitochondria melkzuur, een ingrediënt dat synoniem is met spierpijn en vermoeidheid. LAAT JE LICHAAM ZELF HET MEDICIJN MAKEN EWOT - trainen met zuurstof - duwt zuurstof diep onder de huid in de spieren zonder de hulp van de longen of het hart. Een hoger zuurstofniveau geeft een verhoogde vetverbranding en een verbeterd uithoudingsvermogen, met verminderde melkzuurproductie. Deze combinatie betekent betere prestaties, sneller herstel en minder ongemak na een training. Trainen met zuurstof heeft alleen maar positieve effecten, na corona, bij depressieve klachten en pijnklachten, is bevorderlijk voor de spijsvertering, bloedcirculatie, geheugen en het geestelijk en lichamelijk uithoudingsvermogen. HOE TE BEGINNEN? Voeg eenvoudig onbeperkt zuurstof + 15 minuten bewegen toe aan persoonlijke aandacht, gezonde voeding en mental coaching! Als u geen onbekende bent in sporttherapie, weet u dat een blessure een blijvend negatief effect op uw lichaam kan hebben. Zuurstoftherapie vereist geen downtime, dus u kunt meteen weer gaan sporten. ZUURSTOF VOOR HET LEVEN & FIT FOR LIFE Meer weten over EWOT? We moedigen u aan om onze producten te bekijken of vandaag nog contact met ons op te nemen.

Long Covid: "Zuurstoftherapie heeft mijn leven veranderd" al binnen 2 weken begon het herstel

Long Covid: "Zuurstoftherapie heeft mijn leven veranderd" al binnen 2 weken begon het herstel

Leanne die maandenlang aan de gevolgen van Covid leed, vertelt dat zuurstoftherapie haar leven heeft veranderd Bron: publicatie BBC Schotland - 29 september 2021 Verloskundige-assistente Leanne Lawrence, 39 jaar oud, uit Aberdeenshire, liep in januari 2021 het coronavirus op voordat ze kans kreeg om zich te laten vaccineren. Het liet haar bedlegerig achter met chronische vermoeidheid en ze was bang dat ze het niet zou redden. Ze zei dat ze "de ergste buikpijn ooit" had toen Covid haar gastro-systeem aanviel. Haar man Ian belde voor een ambulance. "Het leek een beetje op iets uit ET - ze kwamen binnen met een soort ruimtepakken", herinnert ze zich. "Ian en de twee kinderen zagen me vertrekken in de ambulance - hij dacht dat hij me nooit meer zou zien." Leanne, wiens kinderen 11 en 9 jaar oud zijn, lag vier nachten in het ziekenhuis. Na thuiskomst, was ze ongeveer 35 dagen bedlegerig. “De kinderen waren slecht af, ik kon hun moeder niet meer zijn. Douchen was het enige wat ik deed. Ik was zo zwak" "Sinds ik Covid heb, heb ik echt zware hoofdpijn, ik moet in een donkere kamer zijn, geen lawaai. "Bovendien kreeg ik heel erge trillingen in mijn handen, overal het gevoel of ik door spelden werd gestoken, ik verloor veel van mijn haar en mijn menstruatiecyclus stopte." "Het is bijna een onzichtbare ziekte, maar mijn man en mijn kinderen moesten ermee leven. Het ging gewoon maanden en maanden door." Uiteindelijk werd hyperbare zuurstoftherapie voorgesteld in een corona supportgroep en begon ze met een privébehandeling. Leanne zei dat het effect "ongelooflijk" was. "Mijn leven veranderde binnen twee weken", zei ze. "Ik kon weer de hele dag opblijven, ik had geen hartkloppingen meer, het gevoel van door spelden te worden gestoken is gestopt en geen last meer van geen chronische vermoeidheid." Hyperbare kamers worden meestal geassocieerd met de behandeling van duikers met decompressieziekte – Maar ze worden voor veel andere aandoeningen gebruikt. Patiënten ademen zuivere zuurstof in plaats van de 21% die in normale lucht wordt aangetroffen, en de druk verhoogt de hoeveelheid zuurstof die oplost in de bloedbaan, het plasma en de lichaamsweefsels. Maar moet iedereen met Covid - of na een Covid infectie dan elke dag in een hyperbare zuurstoftank? Nee dat is niet nodig, de oplossing ligt onder onze neus met de natuurlijke zuurstoftraining EWOT (Exercise with Oxygen Therapy). De ontstekingsremmende zuurstoftherapie levert betere therapeutische resultaten op dan dure, onhandige hyperbare kamers, en kan thuis in de slaapkamer, op kantoor, of in de sportschool worden uitgevoerd. Het is een uitgebreid onderzochte techniek, simpel en niet duur, die toegepast wordt om gezondheidsproblemen te voorkomen en door een slechte zuurstofvoorziening veroorzaakte stoornissen aan te pakken. Mirjam uit Wateringen: “Als je astma hebt en ook nog eens corona krijgt ben je super blij met EWOT zuurstoftherapie! Na corona te hebben gekregen ben ik op advies van mijn therapeut in april thuis met EWOT gestart en hoefde niet naar het ziekenhuis. Ik gebruikte al jaren medicijnen voor mijn astma, maar sinds eind mei heb ik geen medicatie meer nodig. In het begin deed ik iedere dag EWOT, maar nu train ik zeker nog 3 x per week met zuurstof En ja, Corpusair mag mijn goede ervaringen met EWOT zeker delen ”#gezond#astma#sport#fysiotherapie#longcovid#longcovidrecovery#preventie#healthylifestyle#bronchitis#keerdiabetes2om#sterkevrouwen Hyperbare zuurstoftherapie en stapsgewijze zuurstoftherapie EWOT hebben de weg gebaand voor het helpen genezen van vanuit farmaceutisch perspectief ongeneeslijke ziekten. Door middel van ontstekingsremmende zuurstoftherapie, die in minder tijd, gewoon thuis kan worden uitgevoerd tijdens het doen van lichaamsoefeningen met een zuurstofmasker op - die slechts 15 minuten duren. Met EWOT beschikken we over een niet giftig en natuurlijk middel om onmiddellijk:
- stresshormonen te verminderen,
- emoties tot bedaren te brengen,
- het zuurstofniveau te verhogen,
- stress te laten varen,
- spieren te ontspannen,
- een hoger celvoltage en betere PH- waarde te krijgen
- te ontgiften en de algehele werkzaamheid van lichaam en organen
te verbeteren EWOT zuurstoftherapie is de beste her-oxygenatie- en ontgiftingsmethode voor patiënten en therapeuten die de gemeenschappelijke factor willen behandelen van de meeste ziekten - ONTSTEKING De 4 belangrijkste voordelen van EWOT zuurstoftherapie
1. Zuurstofniveau verbeteren
2. Doorbloeding verbeteren
3. Productie ATP (celenergie) verhogen 4. Afname ontstekingen Alle andere voordelen van EWOT zijn positieve domino effecten, zoals: Betere immunologische reacties en lagere infectiegevoeligheid Verbeterde regeneratie en herstelprocessen Helpt bij stress, depressie, angst, hersenmist, herstel long covid Toename in kracht, uithoudingsvermogen en energie Verbetert de cardiovasculaire gezondheid Ondersteunt longfunctie/ademhalingssysteem Verbetert lichamelijk en mentaal prestatievermogen Een zuurstof boost van 15 minuten met EWOT zuurstoftraining is als een reisje naar de cellulaire hemel Door middel van hyperoxygenatie komt er ook zuurstof in zuurstofarme weefsels. Door dit fenomeen komt middels de ontstekingsremmende zuurstoftherapie een genezings- en herstelproces op gang dat normaliter niet zou plaatsvinden , omdat er geen cellulaire energie voor is.

Zuurstoftherapie en sporttherapie: wat atleten moeten weten

Zuurstoftherapie en sporttherapie: wat atleten moeten weten

Zuurstoftherapie vereist geen downtime! Sporten en trainen om in de grote games te spelen, belasten je gewrichten en spieren. Spierverrekkingen zijn het meest voorkomende type spierletsel dat wordt opgelopen tijdens competities. Waarbij geldt dat prestatievermindering en verhoogd risico op ernstige sportblessures, zoals peesscheuren of fracturen, verband houden met aangrenzend spierletsel. Hoewel de beste behandelingsstrategieën voor spierletsel controversieel blijven, omvatten populaire behandelingen de elementen rust, ijs, compressie, verbanden, fysiotherapie om het bewegingsbereik van het gewricht te verbeteren, en medicijnen (pijnbeheersing of ontstekingsremmende middelen), die enkele weken duren - tot maanden behandeling om volledig herstel te bereiken Een snel herstel van spierblessures is echter cruciaal voor topsporters die regelmatig worden blootgesteld aan stressvolle trainingen en wedstrijden. Daarom is een alternatief voor conventionele behandeling gewenst om de hersteltijd te verkorten. Zuurstoftherapie versnelt weefselherstel en cel herstel. Atleten die zuurstoftherapie kregen, vertoonden verbeteringen in pijnniveaus na een blessure. HOE HET WERKT Zuurstoftherapie en sportgeneeskunde kunnen nu samenwerken om genezing te bevorderen. Herstel betekende vroeger rusten om een blessure laten genezen. Zuurstoftherapie speelt nu een actieve rol in het genezingsproces. Mensen moesten vroeger naar een ziekenhuis om zuurstoftherapie te krijgen. Het was ofwel intramuraal of poliklinisch. Ook atleten maakten gebruik van hogedrukkamers om daar zuivere zuurstof tot zich te nemen. Dat verzadigde het plasma volledig met zuurstof. Het stroomde vervolgens door het lichaam en hielp het beschadigde weefsel te genezen. De druk in de kamer was twee tot drie keer hoger dan de druk buiten de kamer. Zelfs nadat de therapie was afgelopen, bleven de lichaamsweefsels genezen. Nu kun je deze voordelen van zuurstoftherapie voor atleten heel eenvoudig thuis of in de plaatselijke sportschool benutten. EWOT is lichaamsbeweging met zuurstoftherapie en betekent dat je tijdens het sporten hogere zuurstofniveaus inademt. Je kunt een hometrainer, loopband, elliptische trainer, stepboard,
roeier en dergelijke gebruiken. VOORDELEN VAN ZUURSTOFTHERAPIE
Het bekendste gebruik van zuurstoftherapie is voor spierherstel en herstel van blessures. Het verhoogt de snelheid van herstel na het sporten en geeft je energie terug als je vermoeid bent. - BESTE OPTREDEN De lucht die we inademen is ongeveer 21% zuurstof . Het lichaam gebruikt zuurstof om cellen van energie te voorzien, zodat ze basisfuncties kunnen uitvoeren. Het doel van EWOT is dat het lichaam hogere concentraties zuurstof inademt dan het normaal ontvangt. De beste manier om "EWOT" te doen, is door een EWOT multistep systeem te gebruiken. Deze systemen bestaan ​​uit een zuurstofconcentrator, die een verhoogde toevoer van gezuiverde zuurstof genereert. De zuurstof wordt verzameld in een zuurstofzak en verbonden met een masker dat zuurstof afgeeft tijdens het sporten. Wanneer we lucht inademen met een hogere zuurstofconcentratie - hyperoxie - merken we onmiddellijk een toename van kracht, uithoudingsvermogen en energie. Uit onderzoek is gebleken dat sporters met meer zuurstof meer kunnen, de lactaatspiegel en hartslag in het bloed lager houden dan bij normale zware training. Hyperoxie beïnvloedt de afname van het gebruik van glycogeen in de spieren en als gevolg daarvan de verminderde productie van lactaat en de secretie van adrenaline. ​ - SNEL HERSTEL MET EWOT Een extra zuurstofgehalte versnelt het herstel en vermindert vermoeidheid. - ZUURSTOF VOOR HERSTEL Mitochondriën worden vaak cellulaire krachtpatsers genoemd omdat ze de eiwitten, vetten en vetzuren die we binnenkrijgen veranderen in energie voor de cellen van het lichaam. Er zijn meer dingen nodig om de mitochondriën goed te laten functioneren, maar het belangrijkste element is zuurstof. Als er voldoende zuurstof beschikbaar is, gedragen de mitochondriën zich als kleine, microscopisch kleine krachtpatsers die energie leveren op cellulair niveau. Omgekeerd, wanneer het zuurstofniveau laag is, produceren de mitochondriën melkzuur, een ingrediënt dat synoniem is met spierpijn en vermoeidheid. EWOT - oefening met zuurstoftherapie duwt zuurstof diep onder de huid in de spieren zonder de hulp van de longen of het hart. Het kan ook een verhoogde vetverbranding en een verbeterd uithoudingsvermogen beïnvloeden met verminderde melkzuurproductie. Deze combinatie betekent betere vaardigheden, sneller herstel en minder ongemak na een training. ZUURSTOF VOOR VERWONDINGEN Voor de meeste professionele atleten maken blessures deel uit van hun leven, van hun activiteiten. Blessurepreventie, snel handelen en volledig herstel zijn cruciaal. Zuurstof wordt gebruikt om de genezing van verwondingen veroorzaakt door een beroerte, brandwonden en breuken te bevorderen. Het vermogen van zuurstof is om de groei van bloedvaten en pezen te herstellen, waardoor het bijzonder geschikt is voor sporters. ​ - VERBETEREN GEZONDHEID • Hoger calorieverbruik • Verbetert het welzijn en versterkt de gezondheid • Vertraagt ​​veroudering HOE TE BEGINNEN
Als je geen onbekende bent in sporttherapie, weet je dat een blessure een blijvend negatief effect op je lichaam kan hebben. Zuurstoftherapie vereist geen downtime, dus je kunt meteen weer gaan sporten. Neem vandaag nog contact met ons op om erachter te komen hoe zuurstoftherapie je sportprestatie en kwaliteit van leven kan verbeteren