top of page
2022-05-12 (2).png
window Shopping

Etalagebenen 
perifeer arterieel vaatlijden PAV

Zuurstoftherapie heeft een positief effect op etalagebenen

Een middagje shoppen is voor veel mensen een welkome afwisseling. Veel etalages zijn prachtig ingericht en zijn de moeite waard om te bekijken. Dit is echter niet altijd de reden waarom voetgangers vaak stil blijven staan voor een etalage. Het kan ook zijn dat ze last hebben van zogenaamde etalagebenen. De medische benaming voor deze aandoening is “perifeer arterieel vaatlijden”, afgekort PAV. Ook wel  claudicatio intermittens genoemd.

Bijna geen enkele andere aandoening heeft zo'n passende benaming gekregen. Waarom deze naam?

In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.

Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking. Bij slagaderverkalking worden de wanden stugger en dikker, waardoor vernauwingen optreden. Deze verdikkingen, ook wel plaques genoemd, worden veroorzaakt door een opeenhoping van gladde spiercellen en cholesterol. Door de vernauwing in de slagaders van en naar de benen, gaat het bloed trager stromen en ontstaat er een zuurstoftekort in de beenspieren bij inspanning. 

Door te wandelen of te rennen hebben de spieren meer zuurstof nodig.  Dit uit zich in een hevige pijn in de benen, met name in de kuiten en de bovenbenen. In rusttoestand neemt de pijn af. Daarom blijven mensen die te kampen hebben met een perifeer arterieel vaatlijden, vaak elke paar meter staan. Om minder op te vallen proberen ze hun steeds onderbroken wandeling er uit te laten zien alsof ze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de verschillende etalages.

Gestoorde microcirculatie bij PAV

Het perifeer arterieel vaatlijden is een ziekte van de grotere bloedvaten die onze ledematen van bloed voorzien. Meestal zijn de benen getroffen, de armen zeldzamer. De oorzaak is arteriosclerose (aderverkalking) die tot vaatvernauwing leidt.

Door de vaatvernauwing is de doorbloeding van de spieren verminderd.

De microcirculatie - de doorbloeding tot in de kleinste vaten - is niet meer in staat de cellen in het spierweefsel optimaal te voeden met zuurstof. Bij belasting van de spieren, bijv. bij het lopen, volstaat de zuurstofvoorziening uiteindelijk niet meer. Het been met de gebrekkige toevoer wordt zwak en doet pijn. In een later stadium treedt de pijn ook op bij korte wandelingen en zelfs bij rust.

Veel zuurstof verschaffen aan de haarvatnetwerken is in therapeutische opzicht uitzonderli

Het grootste gevaar van perifeer arterieel vaatlijden

Dat is het feit dat deze aandoening lange tijd onopgemerkt blijft en nauwelijks klachten veroorzaakt. De eerste symptomen van de ziekte worden vaak niet serieus genomen. Mensen gaan vaak pas naar de dokter wanneer ze pijn ervaren tijdens het lopen of in rusttoestand. Het verloop van de pijnsymptomen is in te delen in de vier stadia van perifeer arterieel vaatlijden. Vaak wordt ook de “classificatie van Fontaine” gebruikt, die vernoemd is naar de Franse arts René Fontaine.

Fase I: De patiënt is nog relatief klachtenvrij, eventuele pijn wordt vaak als toeval beschouwd.

Fase IIa: Het is nog steeds mogelijk om meer dan 200 meter te lopen zonder pijn.

Fase IIb: Meer dan 200 meter lopen zonder pijn is niet mogelijk.

Fase III: Ook tijdens het liggen of rusten treedt pijn op.

Fase IV: Grootschalige aantasting van het weefsel met zweren en wondinfecties.

Verhoogde zuurstoftoevoer voor preventie en bestrijden van circulatiestoornissen  in de ledematen

Mensen met claudicatio intermittens hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten: de vet- en kalkophopingen zijn niet alleen in de benen te vinden maar kunnen zich immers ook in de rest van het lichaam bevinden. Wachten tot de klachten erger worden is zelden goed. Hoe meer zuurstof zich in ons systeem bevindt, des te meer enerigie produceren we  een des  te gezonder we zijn. Bewegen met een verhoogde zuurstoftoevoer door EWOT is een monumentale doorbraak waar bijna iedereen baat bij kan hebben en die gemakkelijk thuis kan worden toegepast.

 

Beloop en prognoses

75fb9d5c80054107bcb5b3488dcdcf78.jpg

Naarmate de doorbloeding van het been slechter wordt kunnen ook wondjes op het onderbeen, de voet of de tenen ontstaan die slecht genezen. In ernstige gevallen kunnen zelfs tenen of delen van de voet afsterven. Omdat etalagebenen een uiting zijn van aderverkalking krijgen veel mensen op den duur ook andere problemen die hiermee verband houden, zoals angina pectoris, TIA, herseninfarct of een hartaanval (myocardinfarct).

Bewegen met zuurstoftherapie
verbetert de bloedtoevoer
naar de haarvaten

IMG_1368.jpeg

Voordelen van een hoger zuurstofniveau

  • oxygenatie heeft positieve invloed op de bloedstroom

  • bevordert groei van nieuwe haarvaten

  • verbetert mobiliteit

  • helpt infecties voorkomen

  • verhoogt zuurstofniveau in weefsels

  • verkort ontstekingsprocessen

  • vermindert zwelling aanzienlijk

  • toename van spierkracht

Slim bewegen
is bewegen met  een zuurstofmasker op 

Regelmatig bewegen met een verhoogde zuurstoftoevoer is voor mensen met etalagebenen zeer geschikt 

Afnemende conditie en pijn is vaak een reden om niet meer te bewegen. Probeer voor ogen te houden dat de overvloed aan zuurstof tijdens EWOT de cellen rechtstreeks de benodigde energie levert om te bewegen. Het bewegen gaat u veel gemakkelijker af met minder pijn.

 

Als het lichaam  ruimschoots over zuurstof beschikt, produceert het genoeg energie voor een optimale stofwisseling en om in weefsels opgehoopte giftige afvalstoffen te verwijderen.  

Regelmatig bewegen met extra zuurstof is voor mensen met etalagebenen zeer geschikt

Een kwartier zuurstoftherapie een paar keer per week, vermindert pijn, ontspant vermoeide spieren

Een hoger zuurstofniveau door EWOT vermindert niet alleen de symptomen van etalagebenen,

ze draagt op verschillende vlakken bij aan preventie en een betere kwaliteit van leven

Maatregelen ter verbetering van de gezondheid van de vaten

Het is dus even belangrijk om de gestoorde microcirculatie te stimuleren als de oorzaken van de stoornis te verhelpen of in ieder geval proberen te voorkomen. Naast de consequente behandeling van de basisziekten (zoals diabetes mellitus, hoge bloedruk, verhoogde cholesterolwaarden) moeten patiënten hun levensstijl en voedingsgewoonten heroverwegen en schadelijke invloeden indien mogelijk uitschakelen.

 

 

 

 

Dit houdt in veel gevallen in het stoppen met roken evenals het afbouwen van overgewicht. Wie zich houdt aan een evenwichtige voeding, regelmatig beweegt - aangevuld door bewegen met zuurstoftherapie, draagt veel bij  aan herstel, tot de bescherming van de gezondheid van zijn vaten en tot het algemene succes van therapieën. 

zuurstoftherapie ter preventie van slagaderverkalking en etalagebenen

Slagaderverkalking geeft een verhoogd risico op een hartinfarct of herseninfarct.

Zuurstof is de levensbron voor alle cellen, en een therapie die zich richt op het verschaffen van veel zuurstof aan de haarvatnetwerken is in therapeutisch opzicht heel effectief.
zuurstoftherapie helpt bij etalagebenen_edited.png
Zuurstoftherapie EWOT verbetert de doorbloeding

Een serie wetenschappelijke studies heeft aangetoond dat verhoogde zuurstoftoevoer en verbeterde zuurstofcirculatie de symptomen van bepaalde ziekten kan bestrijden en als aanvullende behandeling bij kan dragen aan een verbetering van het ziektebeeld. Tot deze ziekten behoren bijvoorbeeld: - polyneuropathie, - verstoorde doorbloeding van aders en slagaders, - artrose, - diabetes,  fibromyalgie, - erectiële disfunctie, -astma,- hersenletsel. Daarnaast wordt zuurstoftherapie vaak als aanvullende behandeling toegepast  - bij chronische vermoeidheid, - bij extreme vermoeidheid, - voor de bestrijding van stress, - voor betere lichamelijke en geestelijke prestaties, - als infectiebestrijding, - ter activering van de zelf genezende processen van het lichaam, - voor een snellere genezing van wonden, letsel en - als versterking van het immuunsysteem. Zelfs een burn-out kan op effectieve wijze voorkomen en nabehandeld worden.  

03.8.gif

Bel

06 53 67 71 76

Email 

bottom of page