top of page

Het voorkomen van Alzheimer met hulp van zuurstoftherapie weer een stap dichterbij

Een baanbrekende nieuwe studie heeft wetenschappers een stap dichter bij het voorkomen en genezen van leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang gebracht, vooral gerelateerd aan vroege stadia van de ziekte van Alzheimer en dementie.De hersenen zijn een ongelooflijk complex organisme met een enorm netwerk van zenuwcellen (neuronen) die afhankelijk zijn van zuurstof om te gedijen.

Naarmate we ouder worden, begint het aantal bloedvaten in onze hersenen van nature af te nemen. Dit veroorzaakt een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, waardoor de hersenen minder zuurstof krijgen. Deze verminderde bloedstroom staat ook bekend als vasculaire disfunctie en is een bekende voorloper van de ziekte van Alzheimer, samen met amyloïde plaques .

Wat is een amyloïde plaque?


Amyloïde plaques zijn harde, onoplosbare clusters van eiwitten die worden gevormd in de ruimten tussen neuronen.


Ze worden gevormd uit bèta-amyloïden - microscopisch kleine eiwitfragmenten.

In de hersenen worden bèta-amyloïden aangetroffen in de vloeistof tussen neuronen, en een gezond brein spoelt ze meestal zonder gevolgen weg. Maar net zoals tandplak zich op uw tanden kan ophopen als u ze niet regelmatig schoonmaakt, kan hetzelfde in uw hersenen gebeuren.


Naarmate de hersenen ouder worden, zijn ze vatbaarder voor de vorming van amyloïde plaques in de bloedvatwanden. Zodra zich een amyloïde plaque vormt, kan deze de neuronen in de hersenen beschadigen, wat uiteindelijk resulteert in neuronale dood. Men denkt dat deze plaques bijdragen aan de progressie van de ziekte van Alzheimer en de daarmee samenhangende cognitieve achteruitgang.


Zuurstoftherapie als versterker van de hersenfunctie

Jarenlang hebben wetenschappers zich afgevraagd of het zelfs mogelijk is om amyloïde plaques op te lossen of te krimpen. De baanbrekende nieuwe studie bewijst voor het eerst dat een uniek protocol van hyperbare zuurstoftherapie zowel amyloïde plaques kan omkeren als de vorming ervan kan voorkomen. De resultaten tonen het potentieel aan van het gebruik van zuurstoftherapie voor tal van aandoeningen die voortkomen uit hypoxie - een tekort van zuurstof dat de cellen bereiktEr zijn 2 soorten zuurstoftherapie die momenteel in de belangstelling staan. HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy) en EWOT (Exercise With Oxygen Therapy) die beide de hoeveelheid zuurstof in het lichaam en hoofd verhogen. Het meeste medisch onderzoek is gedaan met HBOT, terwijl EWOT vaker is onderzocht in de context van sportprestaties.

Voor het voorkomen van cognitieve achteruitgang en geheugenverlies zou de ideale benadering zijn om de therapie te starten vóór het begin van klinische symptomen van dementie en vóór verslechtering en verlies van uitgebreid hersenweefsel Dit is het stadium waarin bloedvaten verstopt raken en de bloedstroom in de zuurstoftoevoer naar de hersenen afnemen – een fenomeen dat al op relatief jonge leeftijd kan plaatsvinden.

Het brein is extreem gevoelig voor zuurstoftekort
Het brein is extreem gevoelig voor zuurstoftekort

HBOT is een vorm van zuurstoftherapie waarbij 100% zuivere zuurstof wordt toegediend aan een patiënt in een omgeving onder druk. HBOT wordt al tientallen jaren gebruikt om andere aandoeningen te behandelen, zoals niet-genezende ischemische wonden, maar voor de eerste keer is het ook veelbelovend gebleken als een potentiële behandeling voor het omkeren van de belangrijkste activators en vroege symptomen van de ziekte van Alzheimer en dementie en voor

de behandeling van hersenen en cognitieve problemen.


Wat dit onderzoek betekent voor de toekomst?

De studie geeft ons hoop dat zuurstoftherapie kan worden gebruikt als een levensvatbare, medicijnvrije en niet-invasieve methode om de ziekte van Alzheimer te voorkomen en te behandelen, waardoor we een stap dichter bij het voorkomen en zelfs herstellen van geheugenverlies en milde cognitieve stoornissen komen.


Bron: https://aviv-clinics.ae/blog/brain-health/hyperbaric-oxygen-therapy-reverse-main-activators-alzheimers-disease/ Tijdschrift Aging: “A groundbreaking new study has brought scientists one step closer to preventing and curing age-related cognitive decline, especially related to early stages of Alzheimer’s disease and dementia”


Hyperbare zuurstof werkt als een medicijn, en wekt wisselende reacties op bij verschillende doses en is vooral zinvol voor patiënten die geen EWOT kunnen volgen.

De ontstekingsremmende zuurstoftherapie EWOT die in minder tijd, thuis en veel goedkoper kan worden uitgevoerd tijdens het doen van lichaamsoefeningen die slechts 15 minuten duren, is letterlijk een reisje naar de cellulaire hemel.


Door een simpele verbetering ten opzichte van hyperbare kamers is deze therapie een van de beste medische behandelwijzen geworden die een arts zich maar kan wensen. Door middel van hyperoxygenatie komt er zuurstof in delen van het lichaam die anders nooit zuurstof zouden krijgen. Er hoeft alleen maar heel veel zuurstof te worden ingeademd tijdens het doen van lichaamsoefeningen. Binnen een kwartier springen de celdeuren open, waardoor de cellen kunnen ontgiften, terwijl ze de zuurstof waarnaar ze snakten achteroverslaan.


Zuurstoftherapie is een therapie die ons in het voordeel brengt! Als het lichaam namelijk meer zuurstof ter beschikking heeft, verlopen van zuurstof afhankelijke processen beter doordat de zuurstof rechtstreeks in het bloed, plasma en de cerebrospinale vloeistoffen wordt opgelost.


Heeft u vragen of deze therapie ook voor u geschikt is?

Of wilt u deze week thuis al starten met uw dagelijkse zuurstoftherapie?

of maak hier een afspraak voor een oriënterend bezoek aan ons EWOT demo centrum.
Met genoeg zuurstof blijf je jong tot je tijd gekomen is!
Onze grootste energiebron is zuurstof
Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page